COMUNICAT DE LA JUNTA ELECTORAL DE LES ELECCIONS A LA FEDERACIÓ BALEAR DE MUNTANYISME I ESCALADA

Com sabeu, el dia 8 de gener s’acaba el termini perquè el Tribunal Balear de l’Esport (TBE) resolgui el recursos presentats contra les resolucions de la Junta Electoral. A partir d’aquesta resolució, es poden començar a demanar els avals necessaris per concórrer a les eleccions a assembleistes.

Avui hem consultat al TBE si ens notificarien en termini la resolució esmentada. Ens han comunicat que, fins dilluns dia 11 de gener, no podrem consultar-ho. Per tant, i havent-ho comentat amb la Direcció General d’Esports i davant la possibilitat que el TBE no admeti els avals presentats en data anterior a la resolució de les reclamacions (com ha passat alguna vegada), ens veiem obligats a comunicar-vos que espereu a presentar els avals fins que no disposem de la resolució del TBE. És important que els avals tenguin la data posterior a la resolució del TBE.

Tant si hi ha reclamacions com si no n’hi ha, el TBE ens ho ha de notificar.

De seguida que el TBE ens notifiqui la resolució a les reclamacions, o la no existència de cap reclamació, aleshores els censos esdevindran definitius i es podrà procedir a la petició dels avals per esdevenir assembleista.

És una qüestió aliena a la Junta Electoral, per això vos demanam comprensió i paciència en aquest procés que tot just acaba de començar.

Publicarem aquest escrit a la secció Eleccions FBME de la pàgina web i es notificarà a persones i entitats interessades.

Salutacions i bon any

La Junta Electoral

CARNET TÈCNIC 2021

La llicencia de tècnic en l’àmbit federatiu està regulada pels articles 35 i 36  de la llei Balear del Esport  14/2006 del 17 d´Octubre. 

 I com qualsevol llicència esportiva es voluntària la seva obtenció

  • Aquesta llicencia acredita a la persona com a tècnic federatiu ( no es una credencial laboral, per tant no te cobertura quan l’usuari realitza una activitat fora del àmbit esportiu regulat per la Llei Balear del Esport en empresa privada de règim comercial) en aquest cas son l’empres  o ell mateix a través d’una assegurança pròpia els que s’han de fer responsables ja que es considera accident laboral i no esportiu. Per tant al ser la FBME una entitat que gestiona l’esport amateur aquesta credencial sols te validesa esportiva.
  • La llicencia se la pot treure qualsevol persona que pugui acreditar un curs o be fet per la pròpia federació ( cursos federatius reconeguts oficialment per la FEDME, UIAA , FBME i altres FFAA de muntanyisme , cursos en període transitori “ entrenador de Marxa Nòrdica” ) o realitzat un dels cursos de tècnic esportiu en muntanya (TE-1, TE-2 amb les seves modalitats, TE-3)
  • Com la puc sol·licitar ?                   

Aquesta llicència no pot ser gestionada a la plataforma de llicències de la FBME ja que aquesta es única i exclusivament per les llicencies de esportistes.  La principal raó és que la FBME  i la EBAM no tenen constància de les titulacions oficials obtingudes en les conselleries d’educació, de les diferents comunitats autònomes o dels cursos realitzats fora de la nostra comunitat en altres federacions tant autonòmiques com Nacional, el que obliga que el demandant presenti les credencials oportunes per la seva inclusió al directori i la FBME faci les comprovacions oportunes per constatar la validesa de la informació aportada, els següents anys ja no fa falta la presentació d’aquesta documentació i basta demanar la mateixa enviant un correu electrònic i abonant el preu aprovat per l’assemblea  general de la mateixa.

  • Puc treure la llicencia de tècnic sense tenir la d’esportista? 

Si. Però cal tenir en compte que sols estaria cobert en cas d’accident si aquest es produís realitzant les tasques de tècnic en l’àmbit esportiu amateur. No estaria cobert quan es realitza una pràctica esportiva fora d’aquest àmbit ni permet participar en les competicions. El consell de la FBME es que es disposi de les dues llicencies per mes seguretat a l´hora de la pràctica esportiva.

Aquestes son els plàstics de les llicències que hem fet servir aquets darrers 8 anys. Ara vos sortirà també l’acreditació a l’apartat titulacions de la nova llicència digital.

COMUNICAT SECRETARIA TÈCNICA PROCÉS ELECTORAL FBME 20-24

Adjuntam comunicat aclaratori de Secretaria Tècnica sobre els processos electorals:

«Benvolguts federats i federades, clubs i persones interessades.

La Secretaria Tècnica de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada, ha estat l’àrea encarregada de la redacció i tramitació de la documentació electoral per aquest procés que ha començat recentment.

Aquests dies esta circulant part de la documentació electoral de la FBME acompanyada d’unes correccions i un text que convida a interpretar una mala praxis per part de la Federació en el moment de redactar dita documentació. Com a àrea encarregada d’aquesta tasca, em toca defensar que la feina feta s’ha dut a terme amb total honestedat i legalitat i sense cap tipus de favoritisme. És per això que no ha quedat més remei que redactar el present comunicat per explicar i defensar la feina feta:

És cert que, amb el número d’avals necessaris per ser assembleista per l’estament de clubs, el fet de poder avalar únicament a un club i el numero de clubs que hi ha a les Illes Balears fa impossible obtenir la representació que s’indica al quadre de característiques. Va ser quelcom que vam avisar i comentar amb la Direcció General d’Esports en el seu moment explicant-nos que, si la llei és així, s’ha de complir i no es podia fer res més fins que no es canvii la normativa.

Igualment, també s’ha vist circular un llistat de clubs afiliats a la FBME que m’agradaria remarcar que no és tracta de cap document oficial i actualitzat. El llistat de clubs donats d’alta (quelcom que només coneix la FBME i la Direcció General d’Esports) canvia al llarg dels anys ja que està lligat a la condició de que un club tramiti llicències durant les dues temporades anteriors. Si no ho fa, queda donat de baixa de forma automàtica.

De la mateixa manera, si un club no té actualitzada la seva Junta Directiva cada 4 anys, la DGE ens ho comunica i, si no l’actualitza, aquest club no pot participar del procés electoral. Per això, fa mesos, des de la Secretaria Tècnica es va avisar a tots els clubs, un per un, que tenien alguna d’aquestes mancances que havien de resoldre si volien participar enguany en el procés electoral.

També m’agradaria comentar, ja que hi som, que tota aquesta documentació ha estat revisada (fins a 5 vegades) aprovada i ratificada per la Direcció General d’Esports per la qual cosa compleix el principi de legalitat així com aprovada i ratificada dues vegades per l’Assemblea de la Federació.

Ja per acabar, dir que també aquest mateix equip de feina ha exposat que la documentació electoral estava amagada “en un racó de la web” així com que no es va avisar de l’inici del procés electoral. Comentar que la documentació electoral disposa d’un apartat específic en el menú principal de la web perquè fos visible just entrar en aquesta. Igualment, en data 2 de desembre de 2020 es va enviar un correu electrònic a tots els clubs i federats i federades lliures per informar de l’inici del procés i de la disponibilitat de la documentació a la plana web de la Federació. De la mateixa manera, en data 2 de desembre, es publicava en el facebook de la Federació l’inici del procés electoral. Per tant, pensem que aquesta documentació ha estat a l’abast de totes les persones interessades des de l’endemà de la ratificació de la documentació per part de la Direcció General d’Esports (tal com marca el BOIB que regula els processos electorals de les federacions esportives)

Finalment m’agradaria fer un darrer aclariment. Aquesta nota no és més que per defensar la feina feta preparant la documentació electoral, la qual s’ha feta amb tota la honestedat possible. Pot ser que a la documentació hi ha hagi errors, com qualsevol persona jo també m’equivoco. I si trobeu que aquest error és impugnable, per això hi ha la Junta Electoral o el Tribunal Balear de l’Esport que si donen la raó, seré el primer en demanar disculpes sense cap problema.

Ja per acabar, només confio que aquesta nota serveixi per donar pas a un procés electoral que sigui el més sincer possible, sense joc brut i amb el màxim “bon rollo” entre totes les parts perquè al final, tots compartim el mateix, la nostra passió per la muntanya.

Salut i sort a totes i a tots.

Miquel Llompart

Responsable Secretaria Tècnica FBME»

Procés de tancament d’any plataforma Play Off

Benvolguts companys, amics i federats 

A l’estar pròxim ja el tancament d’any, agrairíem la màxima col·laboració possible, perquè  s’anessin abonant totes les factures pendents de pagament que tingueu, i així agilitzar el  tancament del programa Play Off per a l’obertura de la nova temporada. 

Si us plau, reviseu la vostra plataforma de club del Play Off, la qual està actualitzada amb la  facturació fins al 31 d’octubre. 

El proper dia 1 de desembre facturarem les llicències i assegurances temporals que hi hagi  hagut en el mes de novembre, i el dia 14 de desembre quedarà tancada la plataforma i no es  podrà tramitar cap llicència més fins a la nova obertura de temporada. 

Els clubs que tinguin factures pendents de pagament de l’any 2020, no podran tramitar cap  nova llicència fins liquidar les pendents. 

Properament us informarem sobre les quotes 2021, que ja us avanço que no tindran variació de  preus, i sobre el procés d’inici de sol·licitud i tramitació de les noves llicències per al 2021. 

Com a novetat important i destacable, he d’informar-vos que no hi haurà llicència o carnet en  plàstic com fins ara, tret d’alguna excepció que ens ho sol·liciti expressament, sinó que serà  digital a través d’una aplicació en els vostres mòbils. 

Ja hem anat informant anteriorment sobre això i torno a adjuntar-vos un manual sobre la seva  descàrrega i instal·lació. 

És indispensable que l’adreça de correu electrònic que figura a la base de dades del Play Off de  tots els vostres federats sigui la correcta, perquè en cas contrari no podran instal·lar-se les claus  que enviarem a cada federat per a la seva instal·lació. 

Us preguem encaridament i amb temps suficient, que aneu avisant als vostres socis federats  d’això per evitar protestes i col·lapses innecessaris en la correcta descàrrega i instal·lació de  l’aplicació i llicència.