INFORMACIÓ EBAM

Correu electrònic i xarxes socials

ebam@fbmweb.com

Facebook: «EBAM Escola de Muntanya»

Formes de pagament dels cursos de l’EBAM

L’abonament dels cursos que ofereix l’escola s’han de fer mitjançant transferència a Colonya Caixa Pollença IBAN ES87 2056 0007 8120 2179 1021.

Indicant el vostre nom i al concepte, el curs al que estigueu interessats a assistir.

Règim especial de Muntanya i Escalada

La formació reglada de règim especial de muntanya i escalada, en els seus nivell 1 i nivells 2 de mitja muntanya, barrancs i escalada, s’imparteix al CTEIB (Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears)a la seva seu situada al Poliesportiu Prínceps d’Espanya al C/ Gremi Forners nº 4, 07009, Palma Telèfon: 971 433 714 E-mail: iescteib.org.

Els requisits per poder accedir a aquests estudis són els següents: titulació acadèmica ESO o equivalent i estar en possessió del certificat de superació de la prova d’accés.

L’EBAM organitza i coordina el bloc específic d’aquests cursos.

Borsí tècnics

Tots aquells tècnics de muntanyisme de 1er o 2on nivell que estigueu interessats en formar part del borsí de tècnics, podeu passar a registrar-vos en horari d’oficina a l’EBAM. Cal que dugueu el certificat que vos acredita com a tècnics i el vostre currículum.

Targes de TÈCNIC ESPORTIU i TÈCNIC EBAM

Els tècnics esportius en barrancs i mitja muntanya i escalada, els guies benèvols, els tècnics de senders i els àrbitres podeu disposar d’una credencial federativa, coberta amb una assegurança de responsabilitat civil i una assegurança per a totes les activitats que desenvolupa l’EBAM o bé que desenvolupa el tècnic en possessió de la llicència en algún club afiliat a la FBME. L’adquisició d’aquesta tarja suposarà un cost addicional de 20 € sobre la quota de federat que haurà de ser abonat al compte bancari de l’escola a dalt mencionat.