Parte d’accidents

Breu resum:

  1. En cas d’urgència vital, telefonar al: 913 343 293 (Plataforma Allianz 24hrs),  on podreu donar les dades al moment i vos obriràn número d’expedient al moment i ja després ens enviau el parte d’accident.
  2. En cas de no ésser d’urgència vital, primer de tot, envieu el parte d’accident degudament omplert a la següent direcció: parteaccidentefbme@gmail.com, on noltros ens encarregarem d’enviar-ho a la companyia, on ens contestaran tant a la persona afectada com a noltros amb un màxim de 48h, amb el número d’expedient. I mentres ens contesten, ja podreu assitir a qualsevol clinica concertada, amb parte i llicència federativa.
    (En cas d’haver fet primer la primera pasa, igualment ens heu de fer arribar, el parte d’accident).
  3. Un cop entregat el parte d’accident i segons indicacions del metge, si necessitau sol·licitar autoritzacions per a proves mèdiques o qualsevol altre gestió, no dubteu en contactar-nos.

Protocol d’actuació en cas d’accident i model de declaració:
 · Català      · Castellà

Model de Part d’accident (imprimir i escanetjar): Parte d’accident 2021

Model de Part d’accident (pdf modificable): Parte d’accident 2021 (pdf)

Imprimir, omplir, signar i s‘ha d’enviar a la següent direcció: parteaccidentefbme@gmail.com

Qualsevol dubte, possau-vos en contacte amb la Federació: 971 291 374.