En cas d’accident

DEFINICIONS BREUS A TENIR EN COMPTE:

      1.- QUÈ ÉS UN ACCIDENT DE MUNTANYA?

Un accident esportiu de muntanya es un lesió sense cap intencionalitat per part del federat/da degut a la práctica esportiva de qualsevol disciplina contemplada als Estatus de la Federació. Per tant, no es considera cap lesió/enfermetat, crónica o existent anteriorment.

 

      2.- QUÈ VOL DIR «URGÈNCIA VITAL»?

És tota condició clínica que implica un risc de mort o que requereix atenció immediata per evitar seqüeles de funcionalitat greu més tard. Per tant, en aquest cas, la primera visita es pot realitzar en el Centre Sanitari més pròxim al lloc de trobada.

Allianz, assumirà el cost ocasionat per aquesta ocasió excepcional i despeses derivades d’assistència durant les primeres 48 hores des de la data de l’accident (consultar condicions/excepcions), després no es farà càrrec dels costs ocasionats, salvo autorització expressa.

Un cop superada la primera assistència d’urgència, el federat/da haurà d’ésser traslladat a qualsevol Clínica/Hospital dins del quadre Mèdic per poder continuar amb el seu tractament.

 

      3.- QUÈ ES EL «PARTE D’ACCIDENT»?

És el document acreditatiu i informatiu sobre l’accident esportiu patit pel federat/da, on s’especifiquen els detalls i dades requerides per la companyia per poder facilitar-los i aperturar-li un expedient amb pel seu cas mèdic.

  • Un cop firmat, s’ha de remitir a gestionaccidentes@fbmweb.com
  • S’entregarà una còpia al Centre Sanitari del parte d’accident, així com de la llicència federativa (captura de pantalla de la llicència digital o fotocòpia de la targeta).

AVÍS IMPORTANT:

La Federació no gestionarà o no assumirà cap responsabilitat davant els casos següents:

1.- Si el parte d’accident es entregat en un plaç superior a 7 dies des de la data d’accident.

2.- Si la modalitat de la llicència federativa del federat/da, no cubreix el tipus d’accident, ja sigui per àmbit o per tipus d’activitat.

3.- És molt important tenir en compte que qualsevol asistencia, consulta mèdica, proves o derivats, han de ser sempre prèviament autoritzats per Allianz, de lo contrari, serà el federat/da que es responsabilitzi d’aquests costs ocasionats.

Qualsevol dubte al respecte d’aquesta normativa, podeu telefonar a la Plataforma d’Atenció de Sinistres d’AON, al telèfon 91 489 12 68, de dilluns a divendres de 09 a 18 hores.

PROTOCOL D'ACTUACIÓ:

Breu resum:

  1. En cas d’urgència, telefonar al: 900 404 444 (Plataforma Allianz 24hrs), Si l’accident es produeix a l’extranger, telefonar al: 91 452 29 15, on podreu donar les dades al moment i vos obriràn número d’expedient al moment i ja després ens enviau el parte d’accident. 
  2. En cas de no ésser d’urgència vital, primer de tot, envieu el parte d’accident degudament omplert a la següent direcció: gestionaccidentes@fbmweb.com, on noltros ens encarregarem d’enviar-ho a la companyia, on ens contestaran tant a la persona afectada com a noltros amb un màxim de 48-72h, amb el número d’expedient. I cop aperturat l’expedient, ja podreu assitir a qualsevol clinica concertada, amb parte i llicència federativa.
    (En cas d’haver fet primer la primera pasa, igualment ens heu de fer arribar, el parte d’accident).
  3. Un cop entregat el parte d’accident i segons indicacions del metge, si necessitau sol·licitar autoritzacions per a proves mèdiques o qualsevol altre gestió, no dubteu en contactar-nos.

MODEL DE DECLARACIÓ:

(Parte d’accident)

*Imprimir, omplir i signar obligatòriament. Enviar a gestionaccidentes@fbmweb.com

RESUM PASSES A SEGUIR:

Us deixem un petit resum de les passes principals a seguir:
1.- Llegir el protocol en cas d’accident (català/castellà)
2.- Imprimir i omplir telemàticament/manual el parte de comunicació d’accident (apartat model de declaració).
3.- Enviar-lo a gestionaccidentes@fbmweb.com
4.- I en cas d’urgència telefonar directament a Allianz 900 404 444 accident a l’extranger: 91 452 29 15  i seguir les seves passes.

ALTRES DADES D'INTERES:

TELÈFONS I E-MAILS DE CONTACTE: