Pòlisses de la FBME

PÒLISSA D’ACCIDENTS FEDERATS/DES:

Si no la podeu visualitzar més abaix, pitjau aqui:
Pòlissa Allianz Accidents 2022 
(vigent fins 31 de desembre).

CERTIFICAT PÒLISSA D’ACCIDENTS FEDERATS/DES:

Pitjau aqui:
Certificat Pòlissa Allianz Accidents 2022