Pòlisses de la FBME

Allianz
Logo Rojo

ATENCIÓ:

ES FA CONSTAR QUE PER A AQUELLS ASSEGURATS/DES QUE TINGUESSIN LESIONS, MALALTIES O QUALSEVOL TIPUS DE MINUSVALIDESA ANTERIOR A LA CONTRACTACIÓ DE LA PÒLISSA O L’ENTRADA EN VIGOR PER A AQUESTS/ES ASSEGURATS/DES, LA INDEMNITZACIÓ A PERCEBRE EN CAS DE SINISTRE COBERT PER LA PÒLISSA, SERÀ LA QUE CORRESPONDRIA A UNA PERSONA QUE NO PATÍS AQUESTES CIRCUMSTÀNCIES.
PER TANT, S’EXCLOUEN LES CONSEQÜÈNCIES, AGREUJAMENTS O SITUACIONS RELACIONADES AMB LES MALALTIES, LESIONS O MINUSVALIDESES PREEXISTENTS, TANT FÍSIQUES COM PSÍQUIQUES.

PÒLISSA D’ACCIDENTS FEDERATS/DES:

Si no la podeu visualitzar més abaix, pitjau aqui:
Pòlissa Allianz Accidents 2024 
(vigent fins 31 de desembre).

CERTIFICAT PÒLISSA D’ACCIDENTS FEDERATS/DES:

Pitjau aqui: Certificat Pòlissa Allianz Accidents 2024