Clíniques concertades

A continuació, trobareu un llistat actualitzat de les clíniques concertades on podeu assistir en cas d’accident:

 

En primer lloc, un PDF, on es distribueixen per població:

CLINICAS CONCERTADAS ALLIANZ

I en segon lloc un EXCEL, on ho podeu cercar directament per codi postal:

CUADRO COMPLETO COLECTIVOS