Cursos EBAM,  Escalada,  General,  Notícies EBAM,  Notícies FBME

CURS ASSEGURADORS/ES D’ESCALADA 2023

cropped-cropped-LOGO-FBME-1.png
logo_eeam_homologado
LOGO EBAM

LLOC:
Part teòrica: Casal de federacions Avda. Uruguai s/n – Palma Arena 07010 Palma
Part pràctica: Centre Indorwall Mallorca

OBJECTIUS

Dotar a les competicions de Escalada en totes les modalitats  de la figura d’assegurador oficial.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ

Aquesta titulació federativa capacita per realitzar les funcions d’assegurador en tot tipus de competicions d’Escalada, reconegudes per la FBME dins l’àmbit de la Comunitat de les Illes Balears.

PERFIL DEL PROFESSORAT

– Director del curs, àrbitre d’Escalada FEDME en mes de 3 anys de experiència i coneixements acreditats en cada una de las àrees a tractar (Francisco Durà Sempere, Àrbitre FEDME).

Serà el responsable de atendre les necessitats dels alumnes i del resta de professorat, realitzarà l’evolució final, tant en redacció con en avaluació.

– Professors en reconegut prestigi i qualitat en assignatures en concret:

            Fernando Talens, responsable jurídic de la FBME

            Pep Sabater, TD3 d’escalada

Tots aquests son designats per l’Escola Balear d’Activitats de Muntanya (EBAM).

PREU

70,00 € (transport i manutenció no inclòs).

Si es fa juntament amb el curs d’àrbitre de escalada de competició coincidint en dates, el preu serà de 40,00 € (transport i manutenció no inclòs).

CONTINGUT, PROGRAMA I HORARIS:

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ: A través de la nostra plataforma d’inscripcions.