Comitè de Torrents i Barranquisme

Amb data 11 de febrer de 2022, queda constituït el nou Comitè de Torrents de la FBME.

Òrgan depenent de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada, organitzant-se de la següent manera:
Director del Comitè:
Antonio Turrión

Tècnics de Barrancs:
Llorenç Vila
Víctor María Martínez
Abel Femenias Verd

Esportista i sanitari:
María Luisa Raso Hieguel

Esportista:
Rosa Oliver Borràs

La nostra intenció és continuar amb la feina feta de l’antic comité, i donar-la a conèixer emprant qualque canal de comunicació més àgil i a disposició de tots els federats.

Ens trobem ara amb diferents projectes:

  • Treballar coordinadament amb la EBAM de cara a la Formació reglada.
  • Promocionar esdeveniments d’aquest esport a través de Clubs, entitats o associacions.
  • La millora dels equipaments en mal estat dels Torrents, de cara a la seguretat i de forma coordinada amb l’112, el GREIM i l’equip de rescat en Muntanya dels Bombers del Consell de Mallorca.
  • Mantenir reunions amb els estaments públics gestors de l’entorn dels torrents, especialment enfocats de cara a possibles regulacions en l’activitat.
  • Treballar de forma coordinada amb la resta de Comités de la FBME.
  • Fer pública la llista de Ténics Esportius en Barrancs titulats disponibles a les Illes Balears i capacitats per impartir formació en aquest esport, de forma que els Clubs puguin rebre la seva col·laboració amb garanties.
El projecte més important que tenim pendent en aquests moments, és el reequipament Gorg Blau/Sa fosca.
 

Com a comité estar­em interessats en rebre la major col·laboració possible en tots els temes que afectin a la nostra activitat com esportistes que es mouen dins l’àmbit dels torrents.

Ja per endavant vos donam les gràcies per tota ajuda e informació que el vostre club i els socis que el formen, ens pugueu donar per dur a terme aquesta iniciativa amb il·lusió, així­ com convidar-vos a properes activitats que es duguin a terme.

La nostra adreça és la de la Federació Balear de Muntanya i Escalada, però bàsicament podeu contactar amb nosaltres a través del  correu electrónic:
c.torrents@fbmweb.com

NOTÍCIES

Enllaç de notícies del comitè de torrents i barranquisme 


DOCUMENTS D’INTERÈS

Enllaç a la pàgina de documents d’interès del Comitè

Manual de bones pràctiques per a la realització del descens de torrents

Memòria de re-equipament del Torrent de Binifaldó