Junta Directiva

La Junta Directiva és l’òrgan col·legiat de gestió i govern de la FBME. 

Actualment, la junta directiva es compon amb els següents membres:

 • President:
  Francisco Fanals

 • Vicepresident 1er:
  Antonio Turrión

 • Vicepresident 2ona:
  Magdalena Humbert
 • Vicepresident 3er:
  Miquel Llompart
 • Tresorer:
  Rafael Ramos

 • Secretaria:
  Rosa Oliver

 • Vocals:
  Marina Sancho

  Isabel M. Giménez
  Guiem Roig
  Martín A. Femenias
  Fernando Talens
  Eduardo Gaviño
  Ana Pérez
  Maika Rodríguez
  JuanMi Fernández