Junta Directiva

La Junta Directiva és l’òrgan col.legiat de gestió i govern de la FBME. En l’actualitat està format per un equip presidit per Xisco Colom, que té per objectius el foment del muntanyisme infantil i juvenil, la dinamització de la gestió de la FBME, apropant-la més a l’afiliat, i convertir la federació en una eina eficaç de servei al federat.

President: Xisco Colom

Vicepresident: José Colom

Tresorer: Rafael Ramos

Secretari: Miquel Llompart

Vocals: Guillem Roig, Llorenç Vila, Magdalena Humbert, Josep Sabater, Xisco Fanals, Eduard Gaviño

Estatuts FBME