TRANSPARÈNCIA

A continuació s’adjunten alguns documents d’interès

 

DOCUMENTACIÓ ASSEMBLEA 2020 (TEMPORADA 2019)

A continuació d’adjunta la documentació presentada a l’assemblea general ordinària celebrada el passat 11 de juliol

Taxes federatives 2020

Relació treballs tècnic senders

QUOTES INDEPENDENTS 2020

QUOTES CLUBS 2020

Projecte esportiu FBME 2020

MEMÒRIA TASQUES SECRETARIA TÈCNICA 2019

Memoria substitució ancoratges Es Lli 2019-comprimit

Memòria reequipament torrent de Muntanya 2020-comprimida

Memòria reequipament torrent de Binifaldó 2019-comprimit

Memoria CxM 2019

memoria 2019-20-pdf

FBME – Presupuesto 2020 INGRESOS

FBME – Presupuesto 2020 GASTOS

Dossier Seleccions

ACTIVITATS COMITE DE SENDERS

4.- FBME – Balance de Pérdidas y Ganancias 2019

3.- FBME – Resultados GASTOS a 31-12-2019

2.- FBME – Resultados INGRESOS a 31-12-2019 1

.- FBME – Memoria Económica Simple 2019

 

ESTADÍSTIQUES 2019

PRESSUPOST 2019

BALANÇOS ECONÒMICS 2018

MEMÒRIA ECONÒMICA 2018

PROJECTE ESPORTIU 2019

TAXES FEDERATIVES 2019

ASSIGNACIONS SUBVENCIONS 2018

ESTADÍSTIQUES 2018

PROJECTE ESPORTIU 2018

MEMÒRIA SIMPLIFICADA 2017

BALANÇ ECONÒMIC 2017

COMPTES COMPTABLES 2017

MEMÒRIA SIMPLIFICADA 2016

BALANÇ ECONÒMIC 2016

COMPTES COMPTABLES 2016