TRANSPARÈNCIA

A continuació s’adjunten alguns documents d’interès

ESTADÍSTIQUES 2019

PRESSUPOST 2019

BALANÇOS ECONÒMICS 2018

MEMÒRIA ECONÒMICA 2018

PROJECTE ESPORTIU 2019

TAXES FEDERATIVES 2019

ASSIGNACIONS SUBVENCIONS 2018

ESTADÍSTIQUES 2018

PROJECTE ESPORTIU 2018

MEMÒRIA SIMPLIFICADA 2017

BALANÇ ECONÒMIC 2017

COMPTES COMPTABLES 2017

MEMÒRIA SIMPLIFICADA 2016

BALANÇ ECONÒMIC 2016

COMPTES COMPTABLES 2016