TRANSPARÈNCIA

A continuació s’adjunten alguns documents d’interès

PRESSUPOST 2018

 

PROJECTE ESPORTIU 2018

MEMÒRIA SIMPLIFICADA 2017

BALANÇ ECONÒMIC 2017

COMPTES COMPTABLES 2017

MEMÒRIA SIMPLIFICADA 2016

BALANÇ ECONÒMIC 2016

COMPTES COMPTABLES 2016