Comitè d’Accesos i Natura

La FBME, en els seus Estatuts, recull tota una sèrie d’obligacions i funcions relacionades amb el medi ambient i la muntanya:

  • Activitats i treballs dirigits a la protecció i defensa del patrimoni natural, paisatgístic, etnològic i arquitectònic.
  • Participació en els òrgans col·legiats lligats a la conservació d’espais naturals protegits.
  • Col·laboració amb les institucions competents en l’estudi i planificació del turisme verd i la seva difusió o regulació a l’àmbit muntanyenc. 

És per això que es crea el Comitè d’Accessos i Natura, per donar compliment a aquests punts dels Estatuts. A més, com a objectius propis tenim:

  1. Defensar el muntanyisme com a activitat tradicional i compatible amb els objectius de conservació dels espais naturals protegits. 
  2. Impulsar iniciatives per garantir, en la mesura del possible, el lliure accés i responsable al medi natural. 
  3. Establir ponts estables de diàleg i negociació amb les administracions ambientals. 
  4. Treballar i col·laborar amb els responsables dels espais naturals protegits en la regulació de les activitats en el medi natural. 
  5. Cercar acords concrets que facilitin els equipaments i instal·lacions propis dels esports de muntanya, com refugis, senders o zones d’escalada.
  6. Potenciar els continguts d’educació ambiental. 
  7. Mantenir contactes i línies de col·laboració amb entitats socials i altres federacions que realitzen activitats en el medi natural.

Responsable del Comitè: Miquel Llompart (mediambient@fbmweb.com)

ALTRE INFORMACIÓ D'INTERÉS

ESPAIS NATURALS PROTEGITS ILLES BALEARS. INFORMACIÓ GENERAL

http://www.caib.es/sites/espaisnaturalsprotegits/definicio_i_figures-21475/

AUTORITZACIÓ PER REALITZAR ACTIVITATS ALS ESPAIS NATURALS PROTEGITS

http://www.caib.es/sites/espaisnaturalsprotegits/com_sollicitar_una_autoritzacio-22089/

XARXA NATURA 2000

http://xarxanatura.es

ACTUACIONS SOBRE LES PINTADES EN ELS SENDERS

Actuacions sobre les marques de pintura en els senders

VISOR REGULACIÓ BARRANQUISME I ESCALADA A LA SERRA DE TRAMUNTANA

Accedeix al visor

AVALUACIÓ DE L’ESTAT D’UN SENDER AMB DRON