Escalada,  General,  Notícies FBME

CONVOCATÒRIA GRUP TECNIFICACIÓ D’ESCALADA TEMPORADA 2023-2024

Aquest projecte va dirigit a joves amb edats compreses entre els 12 i 25 anys que estiguin interessats amb el món de l’escalada de competició i pretén ser una eina per potenciar les habilitats i augmentar les capacitats d’aquests dins el món de la competició. Per poder entrar a aquest grup hi haurà un procés de selecció on es valorarà el nivell físic-tècnic i actitud dels aspirants, es triaran fins a 12 joves (de les modalitats femení, masculí i Paraescalada, sempre que es compleixin els requisits) per formar part durant la temporada 2023-2024 de tecnificació en escalada. Aquesta tecnificació és durà a terme a través de entrenaments específics i concentracions a on es cercarà la millora d’aspectes físics i psicològics per poder augmentar el seu rendiment en les competicions.

El termini de presentació dels currículums esportius dels/les joves aspirants a les proves de selecció d’aquest equip, ja està obert fins dia, 6 de gener de 2023.

REQUISITS I TOTA LA INFORMACIÓ: (al botó blau)