CLUBS

QUÈ ÉS UN CLUB ESPORTIU?

 
Els membres d’un club es poden associar lliurment amb la intenció d’enriquerir la seva vida social i esportiva. Per associar-se a un club, es necesari abonar una quota que permeteix guadir de les instal·lacions i esdeveniments del club. Així com també, en alguns casos, es pot pagar una quota d’incripció a l’hora d’apuntar-se a un esdeveniment.
 
Els clubs esportius son associacions privades amb l’objectiu de destacar i promocionar una o diverses modalitats esportives, la participació dels seus socis en aquestes modalitats i la organització i participació en torneigs i campionats.
 
Està compost per:
  • L’assemblea general.
  • La junta directiva.
  • El president o presidenta.

Ja que aquests, són l’òrgan de gestió i representació del club fundamental.
L’asseamblea general està composta per tots els socis amb dret a vot, sent aquest l’òrgan de major representació i gestió del club.

ESTÀS INTERESSAT/DA EN CREAR UN CLUB ESPORTIU?

A continuació, trobaràs l’enllaç de com pots constituir-lo, pitja aquí.

VOLS AFILIAR EL TEU CLUB A LA FBME?

Requisits per poder formar part dels Clubs afiliats a la FBME:

Passes a seguir: