Homologació de Senders

La Federació Balear de Muntanyisme i Escalada és l’entitat encarregada de l’homologació de senders com a instalacions esportives com a senders de Gran Recorregut (GR), Petit Recorregut (PR) o Sender Local (SL).

Un sender homologat és una instal·lació esportiva, identificada per les marques registrades de GR, PR i SL, que es desenvolupa preferentment en el medi natural i sobre vials tradicionals públics i privats i que es troba homologat per la federació autonòmica i territorial corresponent. 

Les seves característiques han de possibilitar el seu ús per la majoria dels usuaris i al llarg de la major part de l’any, poguent estar regular el trànsit per aquest per motius ambientals i/o de seguretat. 

Existèixen tres tipus de senders homologats:

  • Gran Recorregut (GR). Son aquells senders de més de 50 Km. Aquests poden tenir associats enllaços i variants del recorregut. S’identifiquen amb els colors blanc i vermell i les segles G i R. 
  • Petit Recorregut (PR). Son aquells que tenen entre 10 i 50 Km. S’identifiquen amb els colors blanc i groc. Poden tenir associades variants i derivacions, que s’hauran de senyalitzar de forma específica. L’assignació de la numeració i la gestió dels mateixos serà competència de la federació autonòmica i/o territorial per on es desenvolupin.  
  • Sender Local (SL). Aquells senders que tenen menys de 10 Km. 

Quines avantatges tenen els senders homologats?

Sense cap dubte, l’avantatge principal de l’homologació és que contribueix a l’homogeneïtat bàsica a tot el territori, d’acord amb els estàndards de qualitat existents a tot Europa. Suposa:

  • Pel senderista, saber que aquell recorregut té un mínim de condicions de qualitat, seguretat i informació. 
  • Pel promotor del sender, que existeix tot un univers senderista nacional i internacional que reconeix les marques com a pròpies. A més, se li transmetrà tota l’experiència federativa de més de 40 anys treballant en el marcatge de senders. 

En què consisteix homologar un sender?

Contràriament al que es pugui pensar, marcar un sender no es només instal·lar les bal·lises necessàries o marcar amb pintura un camí. El fet de ser una instal·lació esportiva que serà emprada per una gran quantitat de persones fa que sigui necessari un mínim de coneixements tècnics. 

Existeix un protocol d’homologació desenvolupat per les federacions territorials, que cerca garatir la seguretat jurídica, amb la presentació dels permisos de pertinents dels ajuntaments, propietaris, autoritat ambiental, etc. De la mateixa manera, un altre element important del mateix, es marcar els mínims de seguretat, qualitat i homogeneïtat que han de tenir. I, per últim, compromet al promotor del sender en el manteniment de les condicions generals del mateix. 

Per tant, qualsevol persona o institució que desitgi emprar les marques registrades per senyalitzar un sender ha de dirigir-se a la FBME, seguir el protocol d’homologació i presentar un projecte de senders que haurà de ser revisat i aprovat per un Tècnic de Senders. 

 

Què és el Tècnic de Senders?

La FEDME (Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada) dintre del catàleg de titulacions de l’Escola Espanyola d’Alta Muntanya té definit un curs per la formació de técnic de senders de caràcter nacional, que cerca proporcionar la formació adeqüada per el deseny i realització de senders i/o xarxa de senders, així com per les labors federatives en matèria de senders, en especial l’homologació. 

Les funcions dels Tècnics de Senders FEDME són cinc:

  1. Intervenir en el procés d’homologació federativa.
  2. Col·laborar amb els comitès de senders de les federacions. 
  3. Elaborar el projecte per un senders o per una xarxa de senders.
  4. Executar el projecte per un sender o per una xarxa de senders. 
  5. Assessorar sobre senders o xarxes de senders a particulars o entitats. 

Serà obligatoria la intervenció d’un Tècnic de Senders FEDME en actiu a la EEAM en qualsevol procés d’homologació que es dugui a terme. 

 

Com es valora la dificultat d’un sender homologat?

En el cas dels senders homologats, s’utilitza el MIDE (Método para la Información De Excursiones), un sistema implantat per la FAM (Federació Aragonesa de Muntanyisme), permet valorar les exigències técniques i físiques dels recorreguts.

El seu objectiu és unificar les apreciacions sobre la dificultat de les excursions per permetre a cada esportista una millor elecció. 

Podeu trobar tota la informació en el següent enllaç: http://mide.montanasegura.com/

Informació pel promotor

Es denomina promotor al subjecte o entitat interessada en que un sender es senyalitzi i homologui. Un promotor pot ser una institució pública, un club privat de senderisme i, fins i tot, una persona individual. No existeix un perfil determinat i fixe. 

Des del punt de vista federatiu, és important assegurar-se de que el promotor té entitat i finançament per dur a terme el projecte dins un termini raonable. 

Com ja s’ha comentat, per aconseguir l’homologació d’un sender, s’ha de seguir un PROTOCOL D’HOMOLOGACIÓ que guiarà al promotor per les passes a seguir fins aconseguir l’homologació definitiva. 

DOCUMENTS D'INTERES:

PROJECTE I MEMORIA JUSTIFICATIVA

SOL·LICITUD GENERAL DE SENDERS

SOL·LICITUD MATRÍCULA DE SENDERS

SOL·LICITUD VISITA TÈCNIC DE SENDERS

INFORME PRE-HOMOLOGACIÓ DE SENDERS

INFORME FBME FOTOGRÀFIC I WP HOMOLOGACIÓ

INFORME FINAL HOMOLOGACIÓ DE SENDERS

INFORME FINAL FBME FOTOGRÀFIC I WP HOMOLOGACIÓ