Cursos EBAM

PROVA D’ACCÉS ALS ENSENYAMENTS D’ESPORTS DE MUNTANYA I ESCALADA NIVELL 2 MUNTANYA MITJANA

Inscripcions

Del 2 al 5 de setembre a l’IES CTEIB (www.cteib.org)

Convocatòria de la prova d’accés

Els aspirants a fer les proves d’accés de nivell 2 queden convocats dia 14 de setembre de 2019.

Punt de Trobada: IES Guillem Colom Casasnovas. Avda Pintor Juli Ramis, 07100 Sóller

Hora: 07,00 h.

 

PROVES A REALITZAR PER L’ASPIRANT

Primera part: valoració de la condició física

 • Recórrer un itinerari de muntanya abalisat de 1.500m. de desnivell positiu acumulat, transportant un motxilla carregada amb 10 Kg de pes, passant pels punts de control establerts.

Aquesta primera part se supera quan l’aspirant finalitza el recorregut en el temps establert pel tribunal.

Segona part: valoració de les habilitats específiques

L’aspirant ha de carregar una motxilla de 10 Kg de pes i completar, en el temps establert pel tribunal, tres itineraris de les següents característiques:

 • Recorregut d’herba senyalitzat d’una longitud mínima de 50 m.
 • Recorregut per rosseguera senyalitzat d’una longitud mínima de 50 m.
 • Recorregut amb un ressalt de roca senyalitzat d’una longitud mínima de 50m.
 •  Recorregut d’orientació amb un mínim de sis balises i de 6 quilòmetres de recorregut mesurat ‘en distància reduïda’. L’aspirant haurà de passar per totes les balises del recorregut. Aquesta segona part de les proves se superarà quan l’aspirant hagi realitzat els quatre itineraris en el temps establert i sempre que en el recorregut número 4 (la prova d’Orientació) localitzi totes les balises en l’ordre corresponent. Es penalitzarà cada sortida dels itineraris, incrementant el temps obtingut per l’aspirant un 5 per 100 del temps establert prèviament. Les proves d’accés es qualificaran amb els termes d’Apte o No Apte. La valoració d’Apte implica la superació de les dues parts de la prova, conforme als criteris que en cada cas s’estableixen.

 

Per fer les proves específiques cal que cada aspirant porti el material homologat següent:

 • Roba de muntanya adequada, tèrmica i impermeable, per si cal fer la prova en condicions meteorològiques adverses.
 • Botes de tresc, amb protecció del turmell i sola adherent.
 • Motxilla amb capacitat suficient per al material, l’equip personal i els 10 Kg de pes mínim obligatori amb què s’ha de fer la prova de condició física.
 • Brúixola.
 • Esquadra, cartabó, regla, llapis o bolígraf.
 • Cartografia de la zona (recomanable).
 • Altímetre (recomanable).
 • Beguda i menjar.
 • Farmaciola individual.
 • Protecció solar i pel fred.
 • Telèfon mòbil

 

Condicions de les proves

Per realitzar la totalitat de cada recorregut, els Tècnics informaran prèviament a l’aspirant del temps que disposarà. Aquest temps es el resultat de l’elaboració de les proves per part d’un tècnic i posteriorment l’increment del temps en un 10 o 20%.

En cas de que el temps en alguna de les proves sigui rebassat per algun aspirant, aquest serà declarat com No Apte.

En casos excepcionals els Tècnics tendran la darrera paraula a l’hora de la qualificació final.

L’aspirant que no sigui al lloc de la sortida a l’hora indicada podrà ser penalitzat sumant el seu retràs al temps final de la prova corresponent.

En tot moment de les proves es poden realitzar revisions de la motxilla (pesatge i equipament / material obligatori). En cas de no portar el pes i equipament necessari, l’aspirant podrà ser declarat No Apte.

El temps durant el qual es realitzi la revisió, serà restat del temps final de la prova corresponent.

Per superar correctament el pendent d’herba, l’aspirant no podrà ajudar-se de les mans ni de bastons de cap tipus. En cas de relliscar podrà ser qualificat No Apte si es recolza en qualsevol moment de les mans. En cas de caure l’aspirant quedarà qualificat com No Apte.L’aspirant no podrà sortir del recorregut senyalitzat. En aquest cas es penalitzarà cada sortida dels itineraris incrementant el temps obtingut per l’aspirant un 5 per 100 del temps establert prèviament. L’aspirant no podrà superar el temps estipulat. En aquest cas podrà ser qualificat com No Apte.

Per superar correctament la rosseguera, l’aspirant no podrà ajudar-se de les mans ni de bastons de cap tipus. En cas de relliscar podrà ser qualificat No Apte si es recolza en qualsevol moment de les mans. En cas de caure l’aspirant quedarà qualificat com No Apte. L’aspirant no podrà sortir del recorregut senyalitzat. En aquest cas es penalitzarà cada sortida dels itineraris incrementant el temps obtingut per l’aspirant un 5 per 100 del temps establert prèviament. L’aspirant no podrà superar el temps estipulat. En aquest cas podrà ser qualificat com No Apte.

Aquesta segona part se superarà quan l’aspirant hagi realitzat el tres recorreguts sense haver patit cap caiguda en els temps establerts pel tribunal.

 

Les proves d’accés es qualificaran amb els termes d’Apte o No Apte.                            

La valoració d’Apte implica la superació de les dues parts de la prova, conforme als criteris que en cada cas s’estableixen.

El tribunal avaluador es reserva el dret de modificar els paràmetres de la prova per qüestions meteorològiques, tècniques, de seguretat o de qualsevol naturalesa.

 

Reunió prèvia, dia 12 de setembre a les 19 h a la sala d’actes del CTEIB.

Dejar una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *