General

PROVA D’ACCÉS ALS ENSENYAMENTS D’ESPORTS DE MUNTANYA I ESCALADA NIVELL 2 ESCALADA

CONVOCATÒRIA

Els aspirants a fer les proves d’accés de nivell 2 queden convocats dia 14 de setembre de 2019.

Punt de Trobada: IES Guillem Colom Casasnovas. Avda Pintor Juli Ramis, 07100 Sóller

Hora: 07,00 h.
*Nota: Hi haurà una reunió prèvia, per resoldre possibles dubtes, el dijous 12 de setembre a les 19 h al CTEIB

 

PROVES A REALITZAR PER L’ASPIRANT

Primera part: valoració de la condició física

Recórrer un itinerari de terreny variat de muntanya de 1.500m. de desnivell positiu acumulat, transportant un motxilla carregada amb 10 Kg de pes.

Aquesta primera part se supera quan l’aspirant finalitza el recorregut en el temps establert pel tribunal.

Condicions de les proves

 • Portar el material obligatori requerit per l’organització.
 • A les 7,00 h es pesaran les motxilles, abans de la sortida. Els aspirants han de portar els 10kg de pes durant totes les proves, els jutges poden demanar a l’aspirant, en qualsevol moment pesar la motxilla. Dins aquests 10 kg. pes no compten el menjar ni el beure que es consumeixi durant la prova. No dur el pes demanat és motiu de desqualificació de la prova.
 • A les 7’30 h es dóna la sortida.
 • Durant el recorregut hi ha punts de control pels quals s’ha de passar obligatòriament. No passar per algun punt suposarà la desqualificació de la prova.
 • Al finalitzar la prova de resistència es faran les proves d’habilitat. Per les proves d’habilitat hi haurà un temps limitat establert pel tribunal.
 • Es recomana als aspirants portar cartografia de la zona, ja que l’organització proporciona un full informatiu i aproximat del recorregut de la prova.
 • Avisar a l’organització en el cas d’abandonament o accident.

*En el cas d’abandonar la prova l’aspirant s’ha de posar en contacte, obligatòriament, amb l’organització al nº de telf 629 422 146 (Pep).

Material obligatori:

 • Roba de muntanya adequada, tèrmica i impermeable.
 • Botes de tresc, amb protecció del turmell i sola adherent.
 •  Motxilla amb capacitat suficient per al material, l’equip personal i els 10 Kg de pes mínim obligatori amb què s’ha de fer la prova de condició física.
 • Brúixola.
 • Cartografia de la zona
 • Beguda i menjar.
 • Farmaciola individual.
 • Protecció solar i pel fred.

 

Segona part: valoració de les habilitats específiques

Prova d’escalada
Completar, en el temps establert prèviament, cinc itineraris diferents:
a) Dos recorreguts diferents, equipats de dificultat 7a i longitud mínima de 25 metres, en escalada a vista.
b) Dos recorreguts diferents, no equipats de dificultat 6b i longitud mínima de 25 metres.
c) Un recorregut, no equipat de dificultat de A2 i longitud mínima de 25 metres en escalada artificial.

Avaluació
En cas de caiguda, l’aspirant haurà de començar de nou el recorregut corresponent des del lloc del seu començament i actuant com a primer de cordada. Aquesta segona part se superarà quan l’aspirant, en els temps establerts prèviament, hagi:
a) Realitzat almenys un dels dos itineraris equipats de dificultat 7a, en escalada a vista.
b) Finalitzats els dos itineraris no equipats de dificultat 6b.
c) Finalitzat l’itinerari no equipat de dificultat de A2, en escalada artificial.
d) Seleccionat i emprat correctament el material específic d’escalada en quantitat adequada.
e) Obtingut almenys 3 punts a cada una de les proves, en fer mitjana la qualificació que li assignin els tres avaluadors, cada un dels quals podrà atorgarlo fins a un màxim de 5 punts

2 convocatòria de la prova d’accés

PROVA D’ESCALADA. 15 de setembre

Punt de Trobada: Sóller (benzinera)

Hora: 7,30 h.

Material obligatori

 • Arnès d’escalada.
 • Peus de moix.
 • Casc.
 • Bossa magnesi
 • Corda simple 70 m
 • 2 cordes dobles de 60 m (No bessona)
 • Dispositiu assegurament per corda doble
 • Dispositiu assegurament semi-automàtic per corda simple
 • 3 mosquetons de seguretat (com a mínim 1 ha de ser HMS)
 • 12 cintes exprés
 • Cordinos i anells de cinta de longitud variada
 • Joc de fissurers
 • Joc de friends i micro-friends
 • Equip individual de progressió per artificial (dos estreps, provador del tipus daisy chain i sistema d’ancoratge ràpid dl tipus fifi)

*el material ha d’estar en bon estat i homologat per a la pràctica d’esports de muntanya

Un comentario

Dejar una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *