NOVETATS AUTORITZACIÓ BARRANCS I ESCALADA A LA SERRA DE TRAMUNTANA

A partir d’avui es posa en marxa una plataforma digital per poder obtenir l’autorització per a la pràctica de barranquisme i escalada al Paratge natural de la Serra de Tramuntana, de manera automática. Ha estat una de les demandes que ve fent la nostra federació en les diferents reunions que s’han mantingut i que, per fi, s’ha aconseguit. Agraïm a la Conselleria de Medi Ambient i al servei d’autoritzacions la posada en marxa d’aquest nou servei que segur facilitarà molt els tràmits.
L’autorització:
  • És individual i autoritza només a la persona que la sol·licita. No es pot emetre per grups de persones, ni genèrica per a tots els membres d’una entitat/club o empresa de turisme d’aventura.
  • Té una durada d’un any des de la data d’autorització i és renovable.
  • És gratuïta
  • No permet la realització de l’activitat a totes les localitzacions del Paratge natural. Hi ha zones amb limitacions per motius de conservació. Aquestes zones limitades es poden consultar a l’enllaç que apareix a la mateixa autorització, i poden sofrir modificacions, per la qual cosa, convé consultar aquest enllaç abans de realitzar l’activitat. La informació s’anirà actualitzant amb les dades del seguiment dels hàbitats i de les espècies de l’espai protegit.
  • Durant la realització de l’activitat s’ha de dur sempre una còpia de l’autorització. 
  • És independent de les autoritzacions que hagin d’emetre altres administracions i/ o els titulars de dret dels terrenys on es desenvolupa l’activitat.
IMPORTANT. Totes aquelles persones que a data d’avui ja havien presentat la sol·licitud d’autorització correctament, no han de tornar a fer la sol·licitud; rebran un correu electrònic amb l’autorització digital corresponent. Això no obstant, l’activitat no estarà autoritzada fins que no es rebi el correu electrònic amb el document pertinent.
Teniu tota la informació en el següent enllaç:
http://www.caib.es/sites/espaisnaturalsprotegits/ca/com_sollicitar_una_autoritzacio-22089/ 

Passes a seguir per demanar una autorització per realitzar activitats d’escalada i barranquisme en el paratge natural de la Serra de Tramuntana

CAT.

Aquestes autoritzacions son gratuites i indispensables per poder realitzar aquestes activitats dins el Paratge Natural de la Serra de Tramuntana i poden tenir un caracter anual.

Les autoritzacions es poden demanar de forma telemàtica, enviant tota l’informació escanejada

  L’administració te uns mesos per contestar a les mateixes, però actualment s’admet com a bo el fet d’haver-la demanada, per tant el nostre consell es escanejar la mateixa juntament amb la captura de pantalla del dia que es va enviar el correu a la conselleria i portar-ho a sobre cada cop que aneu a realitzar una d’aquestes activitats.

  Adjuntem el model de sol·licitud d’activitat (heu de marcar activitat esportiva no competitiva) i el model de declaració responsable.

  Adjuntem un llistat d’escoles d’escalada on es necessita aquesta autorització i un llistat de torrents, que s’ha d’adjuntar amb l’autorització.

  Aquesta documentació la heu d’enviar a autoritzacions@dgmambie.caib.es

CAST.

Estas autorizaciones son gratuitas e indispensabvles para poder realizar este tipo de actividades dentro del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana, las mismas puden tener caracter anual, esta normativa viene tipificada en el PORN del paraje natural.

Los tramites pueden realizarse telematicamente, aportando escaeada toda la información necesaria.

  La administración tiene un plazo de varios meses para contestar a las mismas, actualmente  se admite como válida solo por el hecho de haberla tramitado, por lo que aconsejamos escanearla i llevarla dentro de la mochila siempre que se realice alguna de estas actividades, aconseja mos escanear los documentos i realizar una captura de pantalla del dia que se tramitó la misma por correo electonico.

  Adjuntamos el modelo de solicitud de actividad ( hay que marcar actividad deportiva no competitiva) i el modelo de declaración responsable.

  Adjuntamos un listado de las escuelas de escalada donde es necesaria esta autorización i un listado de barrancos afectados por la misma directiva medio ambiental.

  Toda la documentación debe enviarse a  autoritzacions@dgmambie.caib.es

Declaració Bones Pràctiques

MODEL GENERAL DE DECLARACIÓ

Sol·litud autorització

SOL·LICITUD PER REALITZAR ACTIVITATS ALS ENP

Escoles d’escalada en les que és necessària autorització

Escalada

Llistat de torrents

Torrents