Admissió i Matricula Tècnic Esportiu de Muntanya

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 14 de setembre de 2018 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula per als ensenyaments esportius de règim especial de les modalitats esportives d’atletisme, bàsquet, hípica, judo, muntanya i escalada, i vela  per al curs 2018-2019, així com la matrícula del mòdul/bloc de formació pràctica i la matrícula extraordinària de mòduls pendents d’anys anteriors.

http://www.caib.es/sites/ensenyamentesportiu/ca/procas_dadmissia_i_matracula/?campa=yes 

Curs reequipament i substitució d’anclatges fixes per a la pràctica d’escalada en ambients marítims

Contingut teòric:

Comportament dels diferents materials utilitzats en la fabcricació d’anclatges fixes per escalada en ambients marítims (acer al carboni, galvanitzat, acer ferritic, acer martensilitic, acer asutènic, acer dúplex, acer superaustenilitic, titani). Causes de la corrosió dels anclatges fixes en l’escalada a les Illes Balears, resines epòxiques, nomativa i ètica.

Contingut pràctic:

Sistemes d’extracció d’anclatges d’expansió

Correcta instal·lació d’anclatges en escalada amb resina expòxica.

Correcta manipulació de les eines utilitzades per el reequipament.

Correcta sel·lecció de material d’escalada i manteniment.

Protecció personal i seguretat.

EPI

Examen:

El contingut del curs està subjecte als estàndards de seguretat establerts per la UIAA per a la pràctica d’escalada en ambients marítims.

Professors:

Joshua Janssen. Tècnic en manteniment de Sistemes d’Emergències. Bomber. 30 anys d’experiència en la pràctica d’escalada i equipament de vies.

Alejandro Pellegrino. Tècnic escalada TD2. Tècnic químic industrial. 25 anys d’esperiència en la pràctica d’escalada i equipament de vies.

PREU:

130€ Federats

200€ No Federats

CURS DE DESCENS DE BARRANCS-INICIACIÓ

CURS DE DESCENS DE BARRANCS – INICIACIÓ

22 i 23 de setembre 2018
Inscripcions: infoebam@gmail.com

OBJECTIUS
Conèixer i posar en pràctica de forma segura i autònoma les tècniques bàsiques per als descens de barrancs en condicions bàsiques de dificultat i cabal.


CONTINGUTS
Com a introducció de l’activitat, en el curs d’iniciació es veuran les següents matèries:
– Coneixement del medi on es desenvolupa l’activitat.
– Coneixement i ús del material personal.
– Tècniques de progressió sense corda.
– Tècniques bàsiques de progressió amb corda.
– Principals nusos emprats en el descens de barrancs.
– Preparació física i psicològica.
– Interpretació de croquis i ressenyes.

RATIOS
1 Professor – 6 alumnes.

TEMPORALITZACIÓ
Sortida pràctica dissabte: Torrent de Muntanya 8,30-15 h.
Sortida pràctica diumenge: Torrent de Coanegra 8,30 a 16h.

REQUISITS
– És imprescindible per poder fer el curs estar federat en modalitat B de l’any en curs. En el cas de no estar federat es tramitarà una assegurança temporal per a les pràctiques del curs.
– Tarifa per a federats: 120 €. No federats: 150 €
– No tenir cap impediment mèdic per realitzar l’activitat.
– Saber nedar.

Pot realitzar el pagament al compte de Caixa Colonya Pollença ES8720560007812021791021, ha de posar el nom complet i DNI.

MATERIAL QUE HA DE PORTAR L’ALUMNE
Sabata esportiva, sola de goma amb protecció al turmell, roba esportiva i de recanvi, motxilla lleugera, menjar (tipus entrepà, barretes energètiques, fruits secs), 1’5L. d’aigua.
El preu inclou el material de cada participant (arnès, baga d’ancoratge, descensor, mosquetó HMS i casc), així com el material comú (motxilles, mosquetons i cordes).
Si tens material propi, pots usar-lo durant el curs, un tècnic de la EBAM el revisarà per comprovar que és adequat per fer el curs.

OBSERVACIONS
– No està inclòs el transport ni la manutenció.
– En cas de no estar federat s’aplica la tarifa per a no federats, per tal de tramitar una assegurança per l’activitat cal que el sol•licitant faci arribar a l’EBAM el nom complet i DNI.
– L’E.B.A.M. es reserva el dret de modificar o alterar aquest calendari, com el d’anul•lar qualsevol sortida pràctica per meteo adversa, lesió o qualsevol causa tècnica que el professor consideri

PROVES D’ACCÉS TÈCNIC ESPORTIU DE MUNTANYA NIVELL 1

PROVES D’ACCÉS TÈCNIC ESPORTIU DE MUNTANYA NIVELL 1
INSCRIPCIONS
Termini: del 3 al 10 de setembre de 2018 al CTEIB.(Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears), situat al Poliesportiu Prínceps d’Espanya al C/ Gremi Forners nº 4, 07009, Palma. Telf: 971 433 714; www.iescteib.org

 

REUNIÓ INFORMATIVA

Dia: 13 de setembre de 2018. Hora: 19,00 hores

Sala d’actes CTEIB
CONVOCATÒRIA DE LA PROVA D’ACCÉS

Dia: 15 de setembre de 2018
Hora: 07,30 hores
 

PROVES D’ACCÉS TÈCNIC ESPORTIU DE MUNTANYA NIVELL 2

ESPECIALITATS: MUNTANYA MITJANA, BARRANCS I ESCALADA 

 

INSCRIPCIONS
– Termini: del 3 al 10 de setembre de 2018 al CTEIB.(Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears), situat al Poliesportiu Prínceps d’Espanya al C/ Gremi Forners nº 4, 07009, Palma. Telf: 971 433 714; www.iescteib.org
REUNIÓ INFORMATIVA

Dia: 13 de setembre de 2018. Hora: 19,30 hores

Sala d’actes CTEIB

 

CONVOCATÒRIA DE LA PROVA D’ACCÉS

Dia: 15 de setembre de 2018
Hora: 07,00 hores

Dia: 16 de setembre de 2018
Hora: 11,00 hores