CURS DE DESCENS DE BARRANCS-INICIACIÓ

CURS DE DESCENS DE BARRANCS – INICIACIÓ

22 i 23 de setembre 2018
Inscripcions: infoebam@gmail.com

OBJECTIUS
Conèixer i posar en pràctica de forma segura i autònoma les tècniques bàsiques per als descens de barrancs en condicions bàsiques de dificultat i cabal.


CONTINGUTS
Com a introducció de l’activitat, en el curs d’iniciació es veuran les següents matèries:
– Coneixement del medi on es desenvolupa l’activitat.
– Coneixement i ús del material personal.
– Tècniques de progressió sense corda.
– Tècniques bàsiques de progressió amb corda.
– Principals nusos emprats en el descens de barrancs.
– Preparació física i psicològica.
– Interpretació de croquis i ressenyes.

RATIOS
1 Professor – 6 alumnes.

TEMPORALITZACIÓ
Sortida pràctica dissabte: Torrent de Muntanya 8,30-15 h.
Sortida pràctica diumenge: Torrent de Coanegra 8,30 a 16h.

REQUISITS
– És imprescindible per poder fer el curs estar federat en modalitat B de l’any en curs. En el cas de no estar federat es tramitarà una assegurança temporal per a les pràctiques del curs.
– Tarifa per a federats: 120 €. No federats: 150 €
– No tenir cap impediment mèdic per realitzar l’activitat.
– Saber nedar.

Pot realitzar el pagament al compte de Caixa Colonya Pollença ES8720560007812021791021, ha de posar el nom complet i DNI.

MATERIAL QUE HA DE PORTAR L’ALUMNE
Sabata esportiva, sola de goma amb protecció al turmell, roba esportiva i de recanvi, motxilla lleugera, menjar (tipus entrepà, barretes energètiques, fruits secs), 1’5L. d’aigua.
El preu inclou el material de cada participant (arnès, baga d’ancoratge, descensor, mosquetó HMS i casc), així com el material comú (motxilles, mosquetons i cordes).
Si tens material propi, pots usar-lo durant el curs, un tècnic de la EBAM el revisarà per comprovar que és adequat per fer el curs.

OBSERVACIONS
– No està inclòs el transport ni la manutenció.
– En cas de no estar federat s’aplica la tarifa per a no federats, per tal de tramitar una assegurança per l’activitat cal que el sol•licitant faci arribar a l’EBAM el nom complet i DNI.
– L’E.B.A.M. es reserva el dret de modificar o alterar aquest calendari, com el d’anul•lar qualsevol sortida pràctica per meteo adversa, lesió o qualsevol causa tècnica que el professor consideri

Passes a seguir per demanar una autorització per realitzar activitats d’escalada i barranquisme en el paratge natural de la Serra de Tramuntana

CAT.

Aquestes autoritzacions son gratuites i indispensables per poder realitzar aquestes activitats dins el Paratge Natural de la Serra de Tramuntana i poden tenir un caracter anual.

Les autoritzacions es poden demanar de forma telemàtica, enviant tota l’informació escanejada

  L’administració te uns mesos per contestar a les mateixes, però actualment s’admet com a bo el fet d’haver-la demanada, per tant el nostre consell es escanejar la mateixa juntament amb la captura de pantalla del dia que es va enviar el correu a la conselleria i portar-ho a sobre cada cop que aneu a realitzar una d’aquestes activitats.

  Adjuntem el model de sol·licitud d’activitat (heu de marcar activitat esportiva no competitiva) i el model de declaració responsable.

  Adjuntem un llistat d’escoles d’escalada on es necessita aquesta autorització i un llistat de torrents, que s’ha d’adjuntar amb l’autorització.

  Aquesta documentació la heu d’enviar a autoritzacions@dgmambie.caib.es

CAST.

Estas autorizaciones son gratuitas e indispensabvles para poder realizar este tipo de actividades dentro del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana, las mismas puden tener caracter anual, esta normativa viene tipificada en el PORN del paraje natural.

Los tramites pueden realizarse telematicamente, aportando escaeada toda la información necesaria.

  La administración tiene un plazo de varios meses para contestar a las mismas, actualmente  se admite como válida solo por el hecho de haberla tramitado, por lo que aconsejamos escanearla i llevarla dentro de la mochila siempre que se realice alguna de estas actividades, aconseja mos escanear los documentos i realizar una captura de pantalla del dia que se tramitó la misma por correo electonico.

  Adjuntamos el modelo de solicitud de actividad ( hay que marcar actividad deportiva no competitiva) i el modelo de declaración responsable.

  Adjuntamos un listado de las escuelas de escalada donde es necesaria esta autorización i un listado de barrancos afectados por la misma directiva medio ambiental.

  Toda la documentación debe enviarse a  autoritzacions@dgmambie.caib.es

Declaració Bones Pràctiques

MODEL GENERAL DE DECLARACIÓ

Sol·litud autorització

SOL·LICITUD PER REALITZAR ACTIVITATS ALS ENP

Escoles d’escalada en les que és necessària autorització

Escalada

Llistat de torrents

Torrents