PAGINAPRUEBA FINALIZARPAGO WOOCOMMERCE

1.- DADES PER A L'ORGANITZACIÓ:

¿A qué entidad deportiva perteneces? Nombre de Club o FBME.
¿Sois un grupo de participantes o de Club? ¿Con qué nombre os identificamos?
¿Cuál es tu/vuestra PORRA 2022+?
Confirmo que...

2.- DADES DE FACTURACIÓ I PAGAMENT: