Informació i taxes

IMPORTANT:
-RECORDEU QUE LA SEVA VALIDESA ÉS FINS DIA 31 DE DESEMBRE.
-RECORDEU QUE TENIU DISPONIBLE LA VOSTRA LLICÈNCIA EN FORMAT DIGITAL A TRAVÉS DE L’APP FBME.

Clic per ampliar.

La condició de federat s’acretida mitançant la Llicència Federativa. La possessió de la qual, a més d’una assegurança personal que reporta evidents avantatges i és obligatòria per la participació en competicions o qualsevol esdeveniment organitzat per la FBME. Una cobertura d’accidents immillorable.

El posseïdor de la targeta adquireix una pòlissa per cobrir els accidents en la pràctica del esport, segons les condicions de les diferents modalitats establertes:

Accés a subvencions i premis.

Possibilitat d’accedir amb preus avantajosos als cursos de formació subvencionats per la FBME, o de rebre directament subvencions per a la realització d’activitats i competicions tant per la FBME com per la direcció General d’Esports del Govern Balear.

Descomptes a les botigues especialitzades, als refugis del consell insular i pas lliure a la zona del pla des Pouet.

Subvenció del 50% en els desplaçaments per competicions oficials a la peninsula a causa de l’evident perjudici que representa la insularitat per la pràctica de les modalitats que són competència de la FBME.

Rescat i salvament a muntanya.

La targeta assegura l’assistència en els salvaments efectuats pel servei de Protecció Civil de Balears en particular, i de tot el món en general (segons àmbit geogràfic de la cobertura escollida).

Possibilitat de projecció estatal i internacional.

La possessió de la targeta federativa de la FBME no és un impediment per poder accedir a les prestacions de la targeta de la FEDME, ja que en possibilita l’habilitació.

Accés al cursos de l´EBAM.

La targeta federativa de la FBME permet d´accedir a les activitats docents de l´Escola Balear d´Alta Muntanya, no tan sols als cursos que organitza per esportistes, sinó també als cursos que organitza per a la titulació de tècnics, amb condicions avantajoses.

A partir del 2021, la llicència en format carnet tindrà un cost de 2€.

A continuació, adjuntam les tarifes i característiques de cada una de les cobertures disponibles per a la temporada 2021:

        QUOTES ANUALS
         del 01/01 al 31/12:
     Sènior        (a partir de 75 anys)      Adults    (+18 anys)     Juvenils  (14-17 anys)   Infantils     (0-13 anys)
Illes Balears. AUT-1 62,90 € 73,09 € 41,06 € 25,55 €
Activitats AUT-1: Excursionisme, marxa nòrdica, campaments, rocòdrom, travesses i senderisme.
AUT-2 85,08 € 95,15 € 45,60 € 30,34 €
Activitats AUT-2: Excursionisme, campaments, Marxa i Senderisme, rocòdrom, alpinisme, escalada, barrancs, curses per muntanya, espeleologia, raquetes de neu, esquí de muntanya, snow muntanya, vies ferrates,
marxa nòrdica i Splitoboard.
Corredors.
(Illes Balears)
CXM
AUT
X 67,66 € 40,20 € 26,16 €
Únicament a les Illes Balears i amb les següents activitats:
competicions i entrenaments de curses per muntanya amb els requisits dels reglaments que especifiquen.
Espanya, Andorra, Pirineu francès, Portugal i Marroc. A 74,85 € 90,53 € 55,43 € 31,10 €
Activitats A: Excursionisme, marxa nòrdica, campaments, rocòdrom, travesses i senderisme.
B 93,43 € 109,92 € 60,21 € 34,05 €
Activitats B: Excursionisme, campaments, travesses, senderisme, rocòdrom, alpinisme, escalada, barrancs, curses per muntanya, espeleologia, raquetes de neu, esquí de muntanya, snow muntanya, vies ferrates,
marxa nòrdica i Splitoboard.
Ídem A i B + Europa. C 139,48 € 155,54 € 75,50 € 38,14 €
Activitats C: Excursionisme, campaments, travesses, senderisme, rocòdrom, alpinisme, escalada, barrancs, curses per muntanya, espeleologia, raquetes de neu, esquí de muntanya, snow muntanya, vies ferrates,
marxa nòrdica i Splitoboard.
Mundial. D                  Fins 7000 mts. 146,32 € 162,26 € 126,17 € X
E                 Més 7000 mts. X 583,80 € X X
Activitats D i E: Excursionisme, campaments, travesses, senderisme, rocòdrom, alpinisme, escalada, barrancs, curses per muntanya, espeleologia, raquetes de neu, esquí de muntanya, snow muntanya, vies ferrates, marxa nòrdica i Splitoboard.
AMPLIACIONS A FEDME: 11,95 € 5,60 € 1,20 €
AMPLIACIONS FBME / DUPLICATS: 2,55 € / 5,10 €
SUPLEMENTS:                         BTT
                     39,02 €
        ESQUÍ NÒRDIC
                 11,39 €