ELECCIONS FBME 2020-2024

En aquesta pàgina hi trobareu tota la documentació relativa al procés electoral:

Finalitzat el termini d’al·legacions/resolucions i no havent rebut cap notificació al respecte, totes les candidatures provisionals anteriorment publiques, passen a ésser definitives a vot.

Document oficial:

Un cop finalitzat el termini per a la presentació dels avals necessaris per a esdevenir als assembleistes de la FBME i reunida la junta electoral per revisar i estudiar la documentació presentada. Possa’m a la vostra disposició l’acta amb les candidatures admeses provisionalment. Pitja aqui.

Recordau que teniu els dies corresponents per poder fer al·legacions segons el calendari electoral.

 


CONVOC
ATÒRIA ASSEMBLEA ELECCIONS

    Normes per a la correcte presentació i lliurament d’avals:
Català      |      Castellà

    Convocatòria assemblea Eleccions:
    Descarga
 
 

PAPERETES DE VOTS

CIRCUMSCRIPCIÓ DE MALLORCA:

CENSOS
AVALS
RESOLUCIONS TRIBUNAL BALEAR DE L'ESPORT

*En base a aquestes resolucions la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada es troba corregint la documentació electoral afectada per donar compliment a les resolucions del Tribunal Balear de l’Esport.

Amb data d’entrada a aquesta Federació, dia 11 de juny 2021, el qual provoca un aplaçament del calendari electoral (pendent de l’aprovació de la DGE), aquests son els acords del Tribunal Balear de l’Esport de 9 de juny de 2021 en relació als següents expedients: