Campaña «El abuso sexual infantil queda fuera de juego»

Avui us deixam informació relativa a la campanya «El abuso sexual infantil queda fuera de juego».

S’han desenvolupat unes guies didàctiques destinades als professionals tècnics i personal que treballa amb nens en els diferents nivells, incloent també una guia dedicada per als directors i gestors d’instal·lacions esportives.

 

Aquestes guies es van desenvolupar amb la participació de tècnics i experts en la matèria de les dues institucions, així com esportistes, entrenadors, àrbitres, experts del Consell d’Europa i de la Unió Europea i tot això sota la direcció i coordinació de «Espirals Consultoria d’Infància «.

 

Així doncs, us informem que a l’enllaç https://www.csd.gob.es/es/acciones-contra-el-acoso-y-abusofueradejuego podeu trobar la informació corresponent a la campanya «L’abús sexual infantil queda fora de joc «en què hi trobareu, entre d’altra informació d’interès, guies dirigides:

1. tècnics i esportistes majors d’edat

https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2018-09/deteccion_AF.pdf 

2. i esportistes menors d’edat

https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2018-09/13a17_af.pdf 

 

PROVES D’ACCÉS GENERALS O DE MADURESA

Convocatòria per obtenir el requisit acadèmic per accedir a tècnic esportiu per aquelles persones que no tenen el títol d’ESO o BUP.

Es tracta d’un exàmen genèric a nivell d’EGB i, en cas de superar-lo, es pot accedir al grau mitjà de formació professional.

Ja s’han signat les dues resolucions que regulen les proves de maduresa, o proves d’accés de caràcter general, per les persones sense la titulació acadèmica necessària per poder accedir a les formacions esportives (dissabte dia 23 de març es publicaran al BOIB): clicau aquí.
La inscripció a les proves es pot fer del 10 al 12 d’abril de 2019 a l’IES CTEIB (Mallorca), a l’IES Cap de Llevant (Menorca), a l’IES Algarb (Eivissa) i a les delegacions territorials d’educació de Menorca i Eivissa.
Les proves de Grau Mitjà es duran a terme els dies 10 i 13 de maig i les proves de Grau Superior dia 13 de maig, a l’IES CTEIB (Mallorca), a l’IES Cap de Llevant (Menorca) i a l’IES Algarb (Eivissa). 

QUOTES 2019

Adjuntam PDF amb els preus que tindran les quotes de les diferents llicències de cara a la temporada 2019, amb els preus, àmbits de cobertura, activitats, etc.

Recordau que ja no es podran tramitar més altes (llevat de casos puntuals i justificats) a partir de dia 10 de desembre. Es podran començar a federar a partir de dia 17 de desembre.

QUOTES 2019