AVANÇAMENT DEL CALENDARI ELECTORAL

A instàncies de la Direcció General d’Esports se’ns va requerir dur a terme un avançament dels terminis del calendari electoral donada l’exepcionalitat i l’allargament del procés.

Així doncs,i seguint les indicacions d’aquest organisme, la Junta Gestora de la FBME va aprovar per acord de Junta la modiicació dels terminis i va fer entrega d’aquesta documentació el passat 3 de maig. Aquesta va ser corregida i entregada de nou els 5 i 6 de maig i, fins avui dilluns 10 de maig no hem rebut confirmació de que aquesta sigui correcte. Com es pot veure, la FBME va dur a terme totes les passes amb temps per tenir marge per informar-vos d’aquests canvis però s’han perdut tres dies.

D’aquesta manera, a partir d’avui i fins dia 12 de maig (dimecres) es poden presentar reclamacions al cens electoral que està exposat a la web de la Federació i a l’oficina des del passat 19 de març de 2021. Les reclamacions presentades hauran de ser resoltes per la Junta Electoral abans de dia 17 de maig. A continuació, el següent termini a destacar és la presentació de recursos davant el Tribunal Balear de l’Esport fins dia 20 de maig. Aquest tindrà fins dia 31 de maig per resoldre.

El termini per a la presentació d’avals a assembleista serà des de dia 1 de juny fins dia 15 de juny.

La publicació de les candidatures a assembleista definitives es farà dia 12 de juliol.

Teniu el calendari complet a continuació.

REUNIÓ AMB LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Avui migdia ha tingut lloc una reunió conjunta entre la Conselleria de Medi Ambient i Territori i la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada.

En ella s’hi han tractat diferents temes relacionats amb la pràctica dels esports de muntanya dins els espais naturals protegits, sobretot dins la Serra de Tramuntana, i diferents situacions esdevingudes aquests darrers mesos.

Des de la FBME valorem positivament els resultats d’aquesta trobada. S’ha acordat l’establiment d’una sèrie de reunions periòdiques per tractar els temes a resoldre i anar fent feina de cara a la relació esports de muntanya i conservació de l’espai. Igualment, s’ha de destacar la voluntat, tant del Conseller com del Director General, de si hi hagues un tema d’urgència tenir fil directe amb ells per solucionar-lo l’abans possible.

En resum, hem fet arribar la idea de la necessitat de diàleg amb l’administració ambiental per el bé dels nostres esports de muntanya. Pensem que és un bon inici per començar a treballar d’aquí per endavant.

Presentades les al·legacions a la modificació puntual del PORN de la Serra de Tramuntana

Ahir, la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada, com a entitat afectada per les regulacions ambientals del PORN de la Serra de Tramuntana (espai on es desenvolupen gran part de les activitats dels nostres federats i federades, va registrar un document d’al·legacions a la modificació puntual del Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana.

En línies generals, el nostre document està dividit en dues parts:

  1. Les propies al·legacions. Aquestes van encaminades a redefinir la regulació de les activitats dins les zones d’exclusió i també a ajustar les noves cartografies de les zones d’exclusió modificades d’una forma que no perjudiqui ni limiti les activitats que poden fer els nostres esportistes. Som plenament conscients que qualsevol activitat que es faci sobre el medi té un impacte (que pot ser positiu o negatiu) però també pensem que les activitats de muntanya fetes amb moderació i aplicant tota una sèrie de bones pràctiques ambientals, tenen un impacte negatiu mínim sobre la fauna i la flora.
  2. Propostes. El document consta d’una segona part que, aprofitant el context de revisió del PORN, llança tota una sèrie de propostes entre les quals hi ha: la consideració de l’excursionisme com a activitat tradicional dins l’ambit de la Serra de Tramuntana, redeficions de l’article 63 relatiu als esprts i activitats de risc, modificació de l’article 64 relatiu a l’acampada, la modificació de la zona d’exclusió de la cara nord del Puig de Massanella així com una sèrie de mecanisme de millora de les relacions entre els usuaris/entitats i Conselleria.

A més, des de la Federació es va proposar als diferents clubs que hi formen part la possibilitat d’adherir-se al nostre document mitjançant una carta d’adhesió.

Podeu consultar el document complet aquí:

APROVADES LES MODIFICACIONS DE LA DOCUMENTACIÓ ELECTORAL AFECTADA PER LES RESOLUCIONS DEL TRIBUNAL BALEAR DE L’ESPORT

Ahir va tenir lloc l’assemblea general extraordinària que es va tornar constituir únicament per aprovar les modificacions de la documentació electoral que es va veure afectada per les resolucions del Tribunal Balear de l’Esport.

Concretament es va modificar l’article 10.1 del Reglament Electoral, el cens de tècnics i àrbitres, el quadre de característiques (a conseqüència de la modiicació del cens de tècnics i àrbitres) i el calendari electoral per adaptar-lo a les dates actuals.

Aquesta documentació serà entragada a la Direcció General d’Esports per a que sigui ratificada i, una vegada feta, es penjarà a la web de la FBME per a la seva consulta.

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA – CORRECCIONS I MODIFICACIONS IMPOSADES PEL TRIBUNAL BALEAR DE L’ESPORT

Ahir es va convocar de nou l’assemblea general extraordinària de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada a fi efecte de ratificar la documentació electoral amb les correccions i modificacions imposades per les resolucions del Tribunal Balear de l’Esport.

Aquesta es durà a terme el proper 11 de març de 2021 i permetrà continuar amb el procés electoral.

MARXA SENDERISTA DIA DE LES DONES

MARXA SENDERISTA DIA DE LES DONES
Dates: del 8 dilluns març fins 28 diumenge de març.
Lloc de realització: Finca pública de Galatzó (Calvià)

S’han de respectar els horaris de la Finca
http://www.calvia.com/responsive/general.plt?KPAGINA=2687&KIDIOMA=1&KNODE=9
Recordeu que la Finca té obert tots els dies de la setmana, si hi aneu entre setmana
evitarem aglomeracions.

ITINERARI:
Circular :Ca l’Amo en Biel (aparcament) – Camí de Ses Vinyes – Sender a n’es Tramuntanal – Ca l’Amo en Biel.

DADES
Circuit circular 7 km desnivell +270m
Tipus de camí: pista i camí tirany, sense dificultat
Recorregut senyalitzat amb indicadors i estaques

FUNCIONAMENT
Participació per lliure seguint el track penjat a la pàgina de Wikiloc de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada.
El track es podrà descarregar o seguir en directe mitjançant la pròpia aplicació.
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/fbme020-marxa-dia-de-les-dones-66019634
Tot l’itinerari estarà degudament senyalitzat per poder fer el seguiment sense necessitat de GPS ni mòbil.
A l’inici de l’itinerari hi haurà un panell per donar visibilitat a la Marxa Senderista Dia de les Dones, on us hi podreu fer una “selfie” i compartir-la a www.facebook.com/clubyais

INSCRIPCIÓ:
Solament inscripció per a persones federades.
A partir de dia 1 de març fins dia 28 de març.

OBSEQUIS
Les primeres 150 persones inscrites poden recollir el seu obsequi el dia que realitzin l’activitat. Aquest es podrà recollir al Palau d’Esports de Calvià Melani Costa ( https://calviadeportes.com/palacio-de-deportes-de-calvia/ ). Hauran de mostrar el comprovant d’inscripció juntament amb la llicència federativa (a través de l’app o targeta).
Ubicació: https://goo.gl/maps/mQkkTnFdpZhBnqp79
Horaris:
– de dilluns a divendres de 8:30 a 22 h
– Dissabtes de 9 a 14 h i de 16 a 21 h
– Diumenges i festius de 9 a 14 h

MATERIAL OBLIGATORI
Calçat adequat
Aigua i menjar
Roba adequada
Telèfon mòbil o dispositiu GPS

RECORDEU QUE S’HA DE RESPECTAR EN TOT MOMENT LA NORMATIVA
SANITÀRIA ACTUAL.

CARNET D’ALBERGUISTA REAJ

Una de les avantatges de federar-se durant aquest 2021 és que s’obté, de forma totalment gratuïta, el carnet d’alberguista internacional de la Red Española de Albergues Juveniles (REAJ).

El carnet s’envia de forma automàtica al vostre correu electrònic perquè us el pugueu descarregar al vostre smartphone.

D’aquesta manera, a la teva llicència federativa, li sumem totes les avantatges que tens amb el teu carnet d’alberguista:

  • Accés a més de 300 albergs repartits per tot Espanya.
  • Accés a més de 4.000 albergs de tot el món.
  • Accés a programes de mobilitat
  • Milers de descomptes nacionals i internacionals en temes de transport.

Podeu trobar tota la informació a la pàgina web de la REAJ www.reaj.com