Confirmadas fechas de las pruebas de acceso a los distintos módulos de Técnicos Deportivos.

TD1 MEDIA MONTAÑA : Sábado 18 de Septiembre
TD2 MEDIA MONTAÑA: Sábado 18 de septiembre y domingo 19 de septiembre
TD2 BARRANCOS: Sábado 18 de septiembre y domingo 19 de septiembre
TD2 ESCALADA: Sábado 18 de septiembre y domingo 19 de septiembre
INSCRIPCIONES: Del 1 al 3 de septiembre telemáticamente al CTEIB.
Próximamente se publicará la resolución del BOIB con todos los detalles.

CARNET TÈCNIC 2021

La llicencia de tècnic en l’àmbit federatiu està regulada pels articles 35 i 36  de la llei Balear del Esport  14/2006 del 17 d´Octubre. 

 I com qualsevol llicència esportiva es voluntària la seva obtenció

  • Aquesta llicencia acredita a la persona com a tècnic federatiu ( no es una credencial laboral, per tant no te cobertura quan l’usuari realitza una activitat fora del àmbit esportiu regulat per la Llei Balear del Esport en empresa privada de règim comercial) en aquest cas son l’empres  o ell mateix a través d’una assegurança pròpia els que s’han de fer responsables ja que es considera accident laboral i no esportiu. Per tant al ser la FBME una entitat que gestiona l’esport amateur aquesta credencial sols te validesa esportiva.
  • La llicencia se la pot treure qualsevol persona que pugui acreditar un curs o be fet per la pròpia federació ( cursos federatius reconeguts oficialment per la FEDME, UIAA , FBME i altres FFAA de muntanyisme , cursos en període transitori “ entrenador de Marxa Nòrdica” ) o realitzat un dels cursos de tècnic esportiu en muntanya (TE-1, TE-2 amb les seves modalitats, TE-3)
  • Com la puc sol·licitar ?                   

Aquesta llicència no pot ser gestionada a la plataforma de llicències de la FBME ja que aquesta es única i exclusivament per les llicencies de esportistes.  La principal raó és que la FBME  i la EBAM no tenen constància de les titulacions oficials obtingudes en les conselleries d’educació, de les diferents comunitats autònomes o dels cursos realitzats fora de la nostra comunitat en altres federacions tant autonòmiques com Nacional, el que obliga que el demandant presenti les credencials oportunes per la seva inclusió al directori i la FBME faci les comprovacions oportunes per constatar la validesa de la informació aportada, els següents anys ja no fa falta la presentació d’aquesta documentació i basta demanar la mateixa enviant un correu electrònic i abonant el preu aprovat per l’assemblea  general de la mateixa.

  • Puc treure la llicencia de tècnic sense tenir la d’esportista? 

Si. Però cal tenir en compte que sols estaria cobert en cas d’accident si aquest es produís realitzant les tasques de tècnic en l’àmbit esportiu amateur. No estaria cobert quan es realitza una pràctica esportiva fora d’aquest àmbit ni permet participar en les competicions. El consell de la FBME es que es disposi de les dues llicencies per mes seguretat a l´hora de la pràctica esportiva.

Aquestes son els plàstics de les llicències que hem fet servir aquets darrers 8 anys. Ara vos sortirà també l’acreditació a l’apartat titulacions de la nova llicència digital.

LLISTAT D’ADMESSOS A LES PROVES D’ACCÉS ALS ENSENYAMENTS DE TÈCNIC ESPORTIU DE NIVELL 1 I 2

Aquí teniu disponible el llistat d’admessos/es a les proves d’accés per els ensenyaments de tècnic esportiu de nivell 1 i 2:

Recordau que les proves tindran lloc:

  • 19 de setembre: proves d’accés nivell I i II
  • 20 de setembre: proves d’accés nivell II

HORARIS I LLOCS DE LES PROVES D’ACCÉS ALS ENSENYAMENTS DE TÈCNIC ESPORTIU DE NIVELL 1 I 2

Aquí teniu els horaris i els llocs de realització de les proves d’accés als ensenyaments de tècnic esportiu de nivell I i nivell II.

PROVES D’ACCÉS NIVELL I

  • 19 de setembre de 2020 a les 7:30h a l’IES Guillem Colom Casasnoves (Sóller)

PROVES D’ACCÉS NIVELL II ESCALADA, BARRANCS I MITJA MUNTANYA

  • 19 de setembre de 2020 a les 7:00h a l’IES Guillem Colom Casasnoves (Sóller)
  • 20 de setembre de 2020 a les 7:00 a la Plaça d’Espanya de Fornalutx

PROVES D’ACCÉS ENSENYAMENTS DE TÈCNIC ESPORTIU DE NIVELL 1 I 2

Adjunt teniu una sèrie de documents amb informació important de cara a les proves d’accés per els ensenyaments de tècnic esportiu de nivell 1 i nivell 2.

Recordau que les dates de realització de la proves son:

19 de setembre Tècnic Esportiu de Nivell 1

19 i 20 de setembre Tècnic Esportiu de Nivell 2

 

DATES D’INCRIPCIÓ A LES PROVES D’ACCÉS

De dia 1 a 3 de setembre via telemàtica a l’IES CTEIB

 

PREU D’INSCRIPCIÓ A LES PROVES D’ACCÉS

Tècnic esportiu nivell 1: 100€ (federat) 110€ (no federat)

Tècnic esportiu nivell 2 barranquisme: 180€ (federat) 200€ (no federat)

Tècnic esportiu nivell 2 escalada: 180€ (federat) 200€ (no federat)

Tècnic esportiu nivell 2 mitja muntanya: 150€ (federat) 170€ no federat

 

S’ha d’abonar aquest import al número de compte:

ES87-2056-0007-8120-2179-1021

Indicant nom, llinatges, concepte «Inscripció prova específica» i el nivell i la modalitat esportiva

 

DOCUMENTACIÓ

resolucio proves acces tècnics esportius

Full d’inscripció (Annex 2)

Declaració responsable (Annex 3)

Calendari (Annex 4)

 

Teniu tota la informació en el següent enllaç: https://www.iescteib.org/

PROVES D’ACCÉS ESPECÍFIQUES PELS ENSENYAMENTS DE TÈCNIC ESPORTIU

Segons ens han informat des de la Direcció General de Planificació Ordenació i Centres, les proves d’accés específiques pels ensenyaments de tècnic esportiu queden de la següent manera:

TÈCNIC ESPORTIU DE NIVELL I: 19 de setembre

TÈCNIC ESPORTIU DE NIVELL II: 19 i 20 de setembre

Igualment s’ha de tenir en compte que, a falta de 2 mesos, aquest calendari és orientatiu i pot sofrir modificacions en funció de l’evolució de la situació actual. 

Adjuntem la resolució amb tota la informació.

Resolució + Annexes