PROVES D’ACCÉS ENSENYAMENTS TÈCNIC ESPORTIU

Les proves d’accés per els ensenyaments de Tècnic Esportiu de Nivell I i de Nivell II d’escalada, barrancs i muntanya mitjana tindran lloc a les següents dates:

T.E. Nivell I: 15 de juny (+ info) Federats: 100€ No federats 110€

T.E. Nivell II Escalada: 15 i 16 de juny. Federats: 180€ No federats 200€

T.E. Nivell II Barrancs: 15 i 16 de juny. Federats: 180€ No federats 200€

T.E. Nivell II Muntanya Mitjana: 9 i 15 de juny. Federats: 150€ No federats 170€

 

Modalitats de llicències:

TE1 AUT 1 o A
TE2 AUT 2 o B

 

Inscripcions: del 27 al 30 de maig a l’IES CTEIB (www.cteib.org)

 

PROPERES CONVOCATÒRIES PROVES D’ACCÉS

PROVA D’ACCÉS ALS ENSENYAMENTS D’ESPORTS DE MUNTANYA I ESCALADA NIVELL 1

Inscripcions

Darrera setmana de maig a l’IES CTEIB (www.cteib.org)

Convocatòria de la prova d’accés

Els aspirants a fer les proves d’accés de nivell 1 queden convocats dia 15 de juny de 2019.

Punt de Trobada: IES Guillem Colom Casasnovas. Avda Pintor Juli Ramis, 07100 Sóller

Hora: 07,30 h.

PROVES A REALITZAR PER L’ASPIRANT

Primera part: valoració de la condició física

 • Recórrer un itinerari de muntanya abalisat de 1.200m. de desnivell positiu acumulat, transportant un motxilla carregada amb 10 Kg de pes, passant pels punts de control establerts.

Aquesta primera part se supera quan l’aspirant finalitza el recorregut en el temps establert pel tribunal.

Segona part: valoració de les habilitats específiques

L’aspirant ha de carregar una motxilla de 10 Kg de pes i completar, en el temps establert pel tribunal, tres itineraris de les següents característiques:

 • Recorregut d’herba senyalitzat d’una longitud mínima de 50 m.
 • Recorregut per rosseguera senyalitzat d’una longitud mínima de 50 m.
 • Recorregut amb un ressalt de roca senyalitzat d’una longitud mínima de 50m.

Aquesta segona part se superarà quan l’aspirant hagi realitzat el tres recorreguts sense haver patit cap caiguda en els temps establerts pel tribunal.

 

Les proves d’accés es qualificaran amb els termes d’Apte o No Apte.                            

La valoració d’Apte implica la superació de les dues parts de la prova, conforme als criteris que en cada cas s’estableixen.

El tribunal avaluador es reserva el dret de modificar els paràmetres de la prova per qüestions meteorològiques, tècniques, de seguretat o de qualsevol naturalesa.

 

MATERIAL OBLIGATORI

Roba de muntanya adequada a l’època de l’any, tèrmica i impermeable, per si cal fer la prova en condicions meteorològiques adverses.

 • Botes de tresc, amb protecció del turmell i sola adherent.(No s’admeten sabates esportives tipus trail)
 • Motxilla amb capacitat suficient per al material, l’equip personal i els 10 Kg de pes mínim obligatori amb què s’ha de fer la prova de condició física.
 • Brúixola.
 • Cartografia de la zona
 • Beguda i menjar.
 • Farmaciola individual.
 • Protecció solar i pel fred.
 • Telèfon mòbil

 

Reunió prèvia, dia 13 de juny a les 19 h a la sala d’actes del CTEIB

 

 

IV CURSO DE REEQUIPAMIENTO DE ANCLAJES DE ESCALADA EN AMBIENTES MARINOS

Los días 6 y 7 de octubre tuvo lugar la IV edición del curso de reequipamiento de anclajes de escalada en ambientes marinos realizado por el Comitè d’Escalada de la FBME juntamente con la EBAM.

En él se repasaron algunas características de los diferentes metales con los que se fabrican los anclajes y como los afectan los ambientes marinos como el de las Illes Balears. Se presentó el titanio como material más adecuado para este tipo de ambientes, así como sus características.

En su sesión práctica, realizada al día siguiente, se procedió al reequipamiento de diferentes vías supervisadas por los instructores, en las que los alumnos tuvieron que aplicar los conocimientos adquiridos en la sesión teórica del día anterior.

Aprovechamos para recordar que aquellas personas que hayan realizado el curso de reequipamiento pueden recoger material de la FBME, previa presentación del proyecto de reequipamiento y revisión por parte de la Secretaria Técnica. Además, una vez acabado el proyecto, se tendrá que entregar una ficha de reequipamiento (disponible en la web de la FBME), debidamente rellenada.

Ficha requipamiento: https://fbmwebcom.files.wordpress.com/2018/09/ficha-reequipamiento.pdf

Solicitud material: https://fbmwebcom.files.wordpress.com/2018/09/solicitut-material.pdf

Admissió i Matricula Tècnic Esportiu de Muntanya

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 14 de setembre de 2018 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula per als ensenyaments esportius de règim especial de les modalitats esportives d’atletisme, bàsquet, hípica, judo, muntanya i escalada, i vela  per al curs 2018-2019, així com la matrícula del mòdul/bloc de formació pràctica i la matrícula extraordinària de mòduls pendents d’anys anteriors.

http://www.caib.es/sites/ensenyamentesportiu/ca/procas_dadmissia_i_matracula/?campa=yes 

Curs reequipament i substitució d’anclatges fixes per a la pràctica d’escalada en ambients marítims

Contingut teòric:

Comportament dels diferents materials utilitzats en la fabcricació d’anclatges fixes per escalada en ambients marítims (acer al carboni, galvanitzat, acer ferritic, acer martensilitic, acer asutènic, acer dúplex, acer superaustenilitic, titani). Causes de la corrosió dels anclatges fixes en l’escalada a les Illes Balears, resines epòxiques, nomativa i ètica.

Contingut pràctic:

Sistemes d’extracció d’anclatges d’expansió

Correcta instal·lació d’anclatges en escalada amb resina expòxica.

Correcta manipulació de les eines utilitzades per el reequipament.

Correcta sel·lecció de material d’escalada i manteniment.

Protecció personal i seguretat.

EPI

Examen:

El contingut del curs està subjecte als estàndards de seguretat establerts per la UIAA per a la pràctica d’escalada en ambients marítims.

Professors:

Joshua Janssen. Tècnic en manteniment de Sistemes d’Emergències. Bomber. 30 anys d’experiència en la pràctica d’escalada i equipament de vies.

Alejandro Pellegrino. Tècnic escalada TD2. Tècnic químic industrial. 25 anys d’esperiència en la pràctica d’escalada i equipament de vies.

PREU:

130€ Federats

200€ No Federats

CURS DE DESCENS DE BARRANCS-INICIACIÓ

CURS DE DESCENS DE BARRANCS – INICIACIÓ

22 i 23 de setembre 2018
Inscripcions: infoebam@gmail.com

OBJECTIUS
Conèixer i posar en pràctica de forma segura i autònoma les tècniques bàsiques per als descens de barrancs en condicions bàsiques de dificultat i cabal.


CONTINGUTS
Com a introducció de l’activitat, en el curs d’iniciació es veuran les següents matèries:
– Coneixement del medi on es desenvolupa l’activitat.
– Coneixement i ús del material personal.
– Tècniques de progressió sense corda.
– Tècniques bàsiques de progressió amb corda.
– Principals nusos emprats en el descens de barrancs.
– Preparació física i psicològica.
– Interpretació de croquis i ressenyes.

RATIOS
1 Professor – 6 alumnes.

TEMPORALITZACIÓ
Sortida pràctica dissabte: Torrent de Muntanya 8,30-15 h.
Sortida pràctica diumenge: Torrent de Coanegra 8,30 a 16h.

REQUISITS
– És imprescindible per poder fer el curs estar federat en modalitat B de l’any en curs. En el cas de no estar federat es tramitarà una assegurança temporal per a les pràctiques del curs.
– Tarifa per a federats: 120 €. No federats: 150 €
– No tenir cap impediment mèdic per realitzar l’activitat.
– Saber nedar.

Pot realitzar el pagament al compte de Caixa Colonya Pollença ES8720560007812021791021, ha de posar el nom complet i DNI.

MATERIAL QUE HA DE PORTAR L’ALUMNE
Sabata esportiva, sola de goma amb protecció al turmell, roba esportiva i de recanvi, motxilla lleugera, menjar (tipus entrepà, barretes energètiques, fruits secs), 1’5L. d’aigua.
El preu inclou el material de cada participant (arnès, baga d’ancoratge, descensor, mosquetó HMS i casc), així com el material comú (motxilles, mosquetons i cordes).
Si tens material propi, pots usar-lo durant el curs, un tècnic de la EBAM el revisarà per comprovar que és adequat per fer el curs.

OBSERVACIONS
– No està inclòs el transport ni la manutenció.
– En cas de no estar federat s’aplica la tarifa per a no federats, per tal de tramitar una assegurança per l’activitat cal que el sol•licitant faci arribar a l’EBAM el nom complet i DNI.
– L’E.B.A.M. es reserva el dret de modificar o alterar aquest calendari, com el d’anul•lar qualsevol sortida pràctica per meteo adversa, lesió o qualsevol causa tècnica que el professor consideri

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROVA D’ACCÉS DEL TD1

Proves d’accés TD1

PROVA D’ACCÉS ALS ENSENYAMENTS D’ESPORTS DE MUNTANYA I ESCALADA NIVELL 1

Inscripcions

Del 3 al 10 de setembre a l’IES CTEIB (www.cteib.org)

Convocatòria de la prova d’accés

Els aspirants a fer les proves d’accés de nivell 1 queden convocats dia 15 de setembre de 2018.

Punt de Trobada: IES Guillem Colom Casasnovas. Avda Pintor Juli Ramis, 07100 Sóller

Hora: 07,30 h.

PROVES A REALITZAR PER L’ASPIRANT

Primera part: valoració de la condició física

 • Recórrer un itinerari de muntanya abalisat de 1.200m. de desnivell positiu acumulat, transportant un motxilla carregada amb 10 Kg de pes, passant pels punts de control establerts.

Aquesta primera part se supera quan l’aspirant finalitza el recorregut en el temps establert pel tribunal.

Segona part: valoració de les habilitats específiques

L’aspirant ha de carregar una motxilla de 10 Kg de pes i completar, en el temps establert pel tribunal, tres itineraris de les següents característiques:

 • Recorregut d’herba senyalitzat d’una longitud mínima de 50 m.
 • Recorregut per rosseguera senyalitzat d’una longitud mínima de 50 m.
 • Recorregut amb un ressalt de roca senyalitzat d’una longitud mínima de 50m.

Aquesta segona part se superarà quan l’aspirant hagi realitzat el tres recorreguts sense haver patit cap caiguda en els temps establerts pel tribunal.

 

Les proves d’accés es qualificaran amb els termes d’Apte o No Apte.                            

La valoració d’Apte implica la superació de les dues parts de la prova, conforme als criteris que en cada cas s’estableixen.

El tribunal avaluador es reserva el dret de modificar els paràmetres de la prova per qüestions meteorològiques, tècniques, de seguretat o de qualsevol naturalesa.

 

MATERIAL OBLIGATORI

Roba de muntanya adequada a l’època de l’any, tèrmica i impermeable, per si cal fer la prova en condicions meteorològiques adverses.

 • Botes de tresc, amb protecció del turmell i sola adherent.(No s’admeten sabates esportives tipus trail)
 • Motxilla amb capacitat suficient per al material, l’equip personal i els 10 Kg de pes mínim obligatori amb què s’ha de fer la prova de condició física.
 • Brúixola.
 • Cartografia de la zona
 • Beguda i menjar.
 • Farmaciola individual.
 • Protecció solar i pel fred.
 • Telèfon mòbil

 

Reunió prèvia, dia 13 de setembre a les 19 h a la sala d’actes del CTEIB

 

PROVES D’ACCÉS TÈCNIC ESPORTIU DE MUNTANYA NIVELL 1

PROVES D’ACCÉS TÈCNIC ESPORTIU DE MUNTANYA NIVELL 1
INSCRIPCIONS
Termini: del 3 al 10 de setembre de 2018 al CTEIB.(Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears), situat al Poliesportiu Prínceps d’Espanya al C/ Gremi Forners nº 4, 07009, Palma. Telf: 971 433 714; www.iescteib.org

 

REUNIÓ INFORMATIVA

Dia: 13 de setembre de 2018. Hora: 19,00 hores

Sala d’actes CTEIB
CONVOCATÒRIA DE LA PROVA D’ACCÉS

Dia: 15 de setembre de 2018
Hora: 07,30 hores
 

PROVES D’ACCÉS TÈCNIC ESPORTIU DE MUNTANYA NIVELL 2

ESPECIALITATS: MUNTANYA MITJANA, BARRANCS I ESCALADA 

 

INSCRIPCIONS
– Termini: del 3 al 10 de setembre de 2018 al CTEIB.(Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears), situat al Poliesportiu Prínceps d’Espanya al C/ Gremi Forners nº 4, 07009, Palma. Telf: 971 433 714; www.iescteib.org
REUNIÓ INFORMATIVA

Dia: 13 de setembre de 2018. Hora: 19,30 hores

Sala d’actes CTEIB

 

CONVOCATÒRIA DE LA PROVA D’ACCÉS

Dia: 15 de setembre de 2018
Hora: 07,00 hores

Dia: 16 de setembre de 2018
Hora: 11,00 hores