Confirmadas fechas de las pruebas de acceso a los distintos módulos de Técnicos Deportivos.

TD1 MEDIA MONTAÑA : Sábado 18 de Septiembre
TD2 MEDIA MONTAÑA: Sábado 18 de septiembre y domingo 19 de septiembre
TD2 BARRANCOS: Sábado 18 de septiembre y domingo 19 de septiembre
TD2 ESCALADA: Sábado 18 de septiembre y domingo 19 de septiembre
INSCRIPCIONES: Del 1 al 3 de septiembre telemáticamente al CTEIB.
Próximamente se publicará la resolución del BOIB con todos los detalles.

HORARIS I LLOCS DE LES PROVES D’ACCÉS ALS ENSENYAMENTS DE TÈCNIC ESPORTIU DE NIVELL 1 I 2

Aquí teniu els horaris i els llocs de realització de les proves d’accés als ensenyaments de tècnic esportiu de nivell I i nivell II.

PROVES D’ACCÉS NIVELL I

 • 19 de setembre de 2020 a les 7:30h a l’IES Guillem Colom Casasnoves (Sóller)

PROVES D’ACCÉS NIVELL II ESCALADA, BARRANCS I MITJA MUNTANYA

 • 19 de setembre de 2020 a les 7:00h a l’IES Guillem Colom Casasnoves (Sóller)
 • 20 de setembre de 2020 a les 7:00 a la Plaça d’Espanya de Fornalutx

PROVES D’ACCÉS ENSENYAMENTS DE TÈCNIC ESPORTIU DE NIVELL 1 I 2

Adjunt teniu una sèrie de documents amb informació important de cara a les proves d’accés per els ensenyaments de tècnic esportiu de nivell 1 i nivell 2.

Recordau que les dates de realització de la proves son:

19 de setembre Tècnic Esportiu de Nivell 1

19 i 20 de setembre Tècnic Esportiu de Nivell 2

 

DATES D’INCRIPCIÓ A LES PROVES D’ACCÉS

De dia 1 a 3 de setembre via telemàtica a l’IES CTEIB

 

PREU D’INSCRIPCIÓ A LES PROVES D’ACCÉS

Tècnic esportiu nivell 1: 100€ (federat) 110€ (no federat)

Tècnic esportiu nivell 2 barranquisme: 180€ (federat) 200€ (no federat)

Tècnic esportiu nivell 2 escalada: 180€ (federat) 200€ (no federat)

Tècnic esportiu nivell 2 mitja muntanya: 150€ (federat) 170€ no federat

 

S’ha d’abonar aquest import al número de compte:

ES87-2056-0007-8120-2179-1021

Indicant nom, llinatges, concepte «Inscripció prova específica» i el nivell i la modalitat esportiva

 

DOCUMENTACIÓ

resolucio proves acces tècnics esportius

Full d’inscripció (Annex 2)

Declaració responsable (Annex 3)

Calendari (Annex 4)

 

Teniu tota la informació en el següent enllaç: https://www.iescteib.org/

PROVES D’ACCÉS ESPECÍFIQUES PELS ENSENYAMENTS DE TÈCNIC ESPORTIU

Segons ens han informat des de la Direcció General de Planificació Ordenació i Centres, les proves d’accés específiques pels ensenyaments de tècnic esportiu queden de la següent manera:

TÈCNIC ESPORTIU DE NIVELL I: 19 de setembre

TÈCNIC ESPORTIU DE NIVELL II: 19 i 20 de setembre

Igualment s’ha de tenir en compte que, a falta de 2 mesos, aquest calendari és orientatiu i pot sofrir modificacions en funció de l’evolució de la situació actual. 

Adjuntem la resolució amb tota la informació.

Resolució + Annexes

CURS DE DESCENS DE BARRANCS AVANÇAT NIVELL 2

Curs avançat de descens de barrancs Nivell 2 – INFORMACIÓ

 

OBJECTIUS

 

Conèixer i posar en pràctica de forma segura i autònoma les tècniques bàsiques per als descens de barrancs en condicions bàsiques d’alta dificultat i cabal.

 

CONTINGUTS

 

Com a introducció de l’activitat, en el curs d’iniciació es veuran les següents matèries:

– Coneixement del medi on es desenvolupa l’activitat.

– Tècniques i maniobres avançades de descens de barrancs amb i sense corda.

– Material personal.

– Ampliació del material específic.

– Ampliació dels principals nusos emprats en el descens de barrancs.

– Preparació física i psicològica.

– Nocions bàsiques d’autorescat.

 

RATIOS

 

1 Professor – 4 alumnes.

 

TEMPORALITZACIÓ

 

Sortida pràctica dissabte 25 d’abril: Torrent de Son Gallard 9-17 h.

Sortida pràctica diumenge 26 d’abril: Torrent de na Móra 9 a 17h.

 

REQUISITS

 

– És imprescindible per poder fer el curs estar federat en modalitat B de l’any en curs. En el cas de no estar federat es tramitarà una assegurança temporal per a les pràctiques del curs.

– Tarifa per a federats: 130 €. No federats: 150 €

– No tenir cap impediment mèdic per realitzar l’activitat.

– Saber nedar.

– Estar en possessió del certificat del curs d’iniciació al descens de barrancs o tenir els coneixements segons contingut del curs iniciació al descens de barrancs. (Valoració de currículum esportiu).

Pot realitzar el pagament al compte de Colonya caixa Pollença IBAN ES87 2056 0007 8120 2179 1021., ha de posar el nom complet i DNI i portar el justificant el dia que comenci el curs.

 

MATERIAL QUE HA DE PORTAR L’ALUMNE

 

Sabata esportiu de goma amb protecció al turmell, roba esportiva i de recanvi, motxilla lleugera, menjar (tipus entrepà, barretes energètiques, fruits secs), 1’5L. d’aigua.

El preu inclou el material de cada participant (arnès, baga d’ancoratge, descensor, mosquetó HMS i casc), així com el material comú (motxilles, mosquetons i cordes).

Si tens material propi, pots usar-lo durant el curs, un tècnic de la EBAM el revisarà per comprovar que és adequat per fer el curs.

 

OBSERVACIONS

 

– No està inclòs el transport ni la manutenció.

– No està inclòs el lloguer de neoprè.

– En cas de no estar federat s’plica la tarifa per ano federats, per tal de tramitar una assegurança per l’activitat cal que el sol·licitant faci arribar a l’EBAM el nom complet i DNI.

 

– L’E.B.A.M. es reserva el dret de modificar o alterar aquest calendari, com el d’anul·lar qualsevol sortida pràctica per meteo adversa, lesió o qualsevol causa tècnica que el professor consideri.

CURS DE DESCENS DE BARRANCS – INICIACIÓ

DATA: 7 i 8 de desembre

INSCRIPCIONSinfoebam@gmail.com

OBJECTIUS
Conèixer i posar en pràctica de forma segura i autònoma les tècniques bàsiques per als descens de barrancs en condicions bàsiques de dificultat i cabal.

CONTINGUTS
Com a introducció de l’activitat, en el curs d’iniciació es veuran les següents matèries:
– Coneixement del medi on es desenvolupa l’activitat.
– Coneixement i ús del material personal.
– Tècniques de progressió sense corda.
– Tècniques bàsiques de progressió amb corda.
– Principals nusos emprats en el descens de barrancs.
– Preparació física i psicològica.
– Interpretació de croquis i ressenyes.

RATIOS
1 Professor – 6 alumnes.

TEMPORALITZACIÓ
Sortida pràctica dissabte: Torrent de Muntanya 8,30-15 h.
Sortida pràctica diumenge: Torrent de Coanegra 8,30 a 16h.

REQUISITS
– És imprescindible per poder fer el curs estar federat en modalitat B de l’any en curs. En el cas de no estar federat es tramitarà una assegurança temporal per a les pràctiques del curs.
– Tarifa per a federats: 120 €. No federats: 150 €
– No tenir cap impediment mèdic per realitzar l’activitat.
– Saber nedar.
Pot realitzar el pagament al compte de Caixa Colonya Pollença ES8720560007812021791021, ha de posar el nom complet i DNI.

MATERIAL QUE HA DE PORTAR L’ALUMNE
Sabata esportiva, sola de goma amb protecció al turmell, roba esportiva i de recanvi, motxilla lleugera, menjar (tipus entrepà, barretes energètiques, fruits secs), 1’5L. d’aigua.
El preu inclou el material de cada participant (arnès, baga d’ancoratge, descensor, mosquetó HMS i casc), així com el material comú (motxilles, mosquetons i cordes).
Si tens material propi, pots usar-lo durant el curs, un tècnic de la EBAM el revisarà per comprovar que és adequat per fer el curs.

OBSERVACIONS
– No està inclòs el transport ni la manutenció.
– En cas de no estar federat s’aplica la tarifa per a no federats, per tal de tramitar una assegurança per l’activitat cal que el sol•licitant faci arribar a l’EBAM el nom complet i DNI.
– L’E.B.A.M. es reserva el dret de modificar o alterar aquest calendari, com el d’anul•lar qualsevol sortida pràctica per meteo adversa, lesió o qualsevol causa tècnica que el professor consideri

 

PROVA D’ACCÉS ALS ENSENYAMENTS D’ESPORTS DE MUNTANYA I ESCALADA NIVELL 2 BARRANCS

Inscripcions

Del 2 al 5 de setembre a l’IES CTEIB (www.cteib.org)

 

Convocatòria de la prova d’accés

Els aspirants a fer les proves d’accés de nivell 2 queden convocats dia 14 de setembre de 2019.

Punt de Trobada: IES Guillem Colom Casasnovas. Avda Pintor Juli Ramis, 07100 Sóller

Hora: 07,00 h.

 

PROVES A REALITZAR PER L’ASPIRANT

Primera part: valoració de la condició física

 • Recórrer un itinerari de muntanya abalisat de 1.500m. de desnivell positiu acumulat, transportant un motxilla carregada amb 10 Kg de pes, passant pels punts de control establerts.

Aquesta primera part se supera quan l’aspirant finalitza el recorregut en el temps establert pel tribunal.

MATERIAL OBLIGATORI

Roba de muntanya adequada a l’època de l’any, tèrmica i impermeable, per si cal fer la prova en condicions meteorològiques adverses.

 • Botes de tresc, amb protecció del turmell i sola adherent.(No s’admeten sabates esportives tipus trail)
 • Motxilla amb capacitat suficient per al material, l’equip personal i els 10 Kg de pes mínim obligatori amb què s’ha de fer la prova de condició física.
 • Brúixola.
 • Cartografia de la zona
 • Beguda i menjar.
 • Farmaciola individual.
 • Protecció solar i pel fred.
 • Telèfon mòbil

 Segona part: valoració de les habilitats específiques

Prova d’escalada – Completar un recorregut d’escalada esportiva equipat, de V grau de dificultat, d’una longitud mínima de 20 metres, en un temps determinat pel tribunal. En cas de caiguda, l’aspirant haurà de començar de nou l’itinerari des del lloc del seu començament, actuant com a primer de cordada.
Prova descens de torrent – Realitzar el descens d’un barranc, incloent-hi marxa, desgrimpada i ràpel convencional, en un temps determinat. – Nedar 100 metres en aigües tranquil·les o braves, amb vestit de neoprè complet. – Submergir-se a una profunditat de 2,5 metres, utilitzant la tècnica adequada, amb vestit de neoprè complet, per recuperar un objecte.
Les proves d’accés es qualificaran amb els termes d’Apte o No Apte. La valoració d’Apte implica la superació de les dues parts de la prova, conforme als criteris que en cada cas s’estableixen.
El tribunal avaluador es reserva el dret de modificar els paràmetres de la prova per qüestions meteorològiques, tècniques, de seguretat o de qualsevol naturalesa. 2 convocatòria de la prova d’accés
PROVA D’ESCALADA: Punt de Trobada: a determinar Hora: 9,00 h. Material obligatori – Arnès d’escalada. – Peus de moix. – Casc.
PROVA DESCENS DE TORRENT: Punt de Trobada: a determinar Hora: 14,00 h.
Material obligatori: – Pantalons i jaqueta de neoprè. – Escarpins. – Calçat adequat. – Aparell de fre (vuit). – Bagues d’ancoratge amb mosquetons de seguretat. – Casc. – Corda estàtica de 30 metres i de 10 mm. de diàmetre. – 1 mosquetó de seguretat HMS. – Motxilla de barrancs. – Bidó o bossa. – Ulleres de cabussada. – Arnès de barrancs


 

Reunió prèvia, dia 12 de setembre a les 19 h a la sala d’actes del CTEIB

PROVA D’ACCÉS ALS ENSENYAMENTS D’ESPORTS DE MUNTANYA I ESCALADA NIVELL 2 MUNTANYA MITJANA

Inscripcions

Del 2 al 5 de setembre a l’IES CTEIB (www.cteib.org)

Convocatòria de la prova d’accés

Els aspirants a fer les proves d’accés de nivell 2 queden convocats dia 14 de setembre de 2019.

Punt de Trobada: IES Guillem Colom Casasnovas. Avda Pintor Juli Ramis, 07100 Sóller

Hora: 07,00 h.

 

PROVES A REALITZAR PER L’ASPIRANT

Primera part: valoració de la condició física

 • Recórrer un itinerari de muntanya abalisat de 1.500m. de desnivell positiu acumulat, transportant un motxilla carregada amb 10 Kg de pes, passant pels punts de control establerts.

Aquesta primera part se supera quan l’aspirant finalitza el recorregut en el temps establert pel tribunal.

Segona part: valoració de les habilitats específiques

L’aspirant ha de carregar una motxilla de 10 Kg de pes i completar, en el temps establert pel tribunal, tres itineraris de les següents característiques:

 • Recorregut d’herba senyalitzat d’una longitud mínima de 50 m.
 • Recorregut per rosseguera senyalitzat d’una longitud mínima de 50 m.
 • Recorregut amb un ressalt de roca senyalitzat d’una longitud mínima de 50m.
 •  Recorregut d’orientació amb un mínim de sis balises i de 6 quilòmetres de recorregut mesurat ‘en distància reduïda’. L’aspirant haurà de passar per totes les balises del recorregut. Aquesta segona part de les proves se superarà quan l’aspirant hagi realitzat els quatre itineraris en el temps establert i sempre que en el recorregut número 4 (la prova d’Orientació) localitzi totes les balises en l’ordre corresponent. Es penalitzarà cada sortida dels itineraris, incrementant el temps obtingut per l’aspirant un 5 per 100 del temps establert prèviament. Les proves d’accés es qualificaran amb els termes d’Apte o No Apte. La valoració d’Apte implica la superació de les dues parts de la prova, conforme als criteris que en cada cas s’estableixen.

 

Per fer les proves específiques cal que cada aspirant porti el material homologat següent:

 • Roba de muntanya adequada, tèrmica i impermeable, per si cal fer la prova en condicions meteorològiques adverses.
 • Botes de tresc, amb protecció del turmell i sola adherent.
 • Motxilla amb capacitat suficient per al material, l’equip personal i els 10 Kg de pes mínim obligatori amb què s’ha de fer la prova de condició física.
 • Brúixola.
 • Esquadra, cartabó, regla, llapis o bolígraf.
 • Cartografia de la zona (recomanable).
 • Altímetre (recomanable).
 • Beguda i menjar.
 • Farmaciola individual.
 • Protecció solar i pel fred.
 • Telèfon mòbil

 

Condicions de les proves

Per realitzar la totalitat de cada recorregut, els Tècnics informaran prèviament a l’aspirant del temps que disposarà. Aquest temps es el resultat de l’elaboració de les proves per part d’un tècnic i posteriorment l’increment del temps en un 10 o 20%.

En cas de que el temps en alguna de les proves sigui rebassat per algun aspirant, aquest serà declarat com No Apte.

En casos excepcionals els Tècnics tendran la darrera paraula a l’hora de la qualificació final.

L’aspirant que no sigui al lloc de la sortida a l’hora indicada podrà ser penalitzat sumant el seu retràs al temps final de la prova corresponent.

En tot moment de les proves es poden realitzar revisions de la motxilla (pesatge i equipament / material obligatori). En cas de no portar el pes i equipament necessari, l’aspirant podrà ser declarat No Apte.

El temps durant el qual es realitzi la revisió, serà restat del temps final de la prova corresponent.

Per superar correctament el pendent d’herba, l’aspirant no podrà ajudar-se de les mans ni de bastons de cap tipus. En cas de relliscar podrà ser qualificat No Apte si es recolza en qualsevol moment de les mans. En cas de caure l’aspirant quedarà qualificat com No Apte.L’aspirant no podrà sortir del recorregut senyalitzat. En aquest cas es penalitzarà cada sortida dels itineraris incrementant el temps obtingut per l’aspirant un 5 per 100 del temps establert prèviament. L’aspirant no podrà superar el temps estipulat. En aquest cas podrà ser qualificat com No Apte.

Per superar correctament la rosseguera, l’aspirant no podrà ajudar-se de les mans ni de bastons de cap tipus. En cas de relliscar podrà ser qualificat No Apte si es recolza en qualsevol moment de les mans. En cas de caure l’aspirant quedarà qualificat com No Apte. L’aspirant no podrà sortir del recorregut senyalitzat. En aquest cas es penalitzarà cada sortida dels itineraris incrementant el temps obtingut per l’aspirant un 5 per 100 del temps establert prèviament. L’aspirant no podrà superar el temps estipulat. En aquest cas podrà ser qualificat com No Apte.

Aquesta segona part se superarà quan l’aspirant hagi realitzat el tres recorreguts sense haver patit cap caiguda en els temps establerts pel tribunal.

 

Les proves d’accés es qualificaran amb els termes d’Apte o No Apte.                            

La valoració d’Apte implica la superació de les dues parts de la prova, conforme als criteris que en cada cas s’estableixen.

El tribunal avaluador es reserva el dret de modificar els paràmetres de la prova per qüestions meteorològiques, tècniques, de seguretat o de qualsevol naturalesa.

 

Reunió prèvia, dia 12 de setembre a les 19 h a la sala d’actes del CTEIB.