Cursos EBAM

CURS DE DESCENS DE BARRANCS AVANÇAT NIVELL 2

Curs avançat de descens de barrancs Nivell 2 – INFORMACIÓ

 

OBJECTIUS

 

Conèixer i posar en pràctica de forma segura i autònoma les tècniques bàsiques per als descens de barrancs en condicions bàsiques d’alta dificultat i cabal.

 

CONTINGUTS

 

Com a introducció de l’activitat, en el curs d’iniciació es veuran les següents matèries:

– Coneixement del medi on es desenvolupa l’activitat.

– Tècniques i maniobres avançades de descens de barrancs amb i sense corda.

– Material personal.

– Ampliació del material específic.

– Ampliació dels principals nusos emprats en el descens de barrancs.

– Preparació física i psicològica.

– Nocions bàsiques d’autorescat.

 

RATIOS

 

1 Professor – 4 alumnes.

 

TEMPORALITZACIÓ

 

Sortida pràctica dissabte 25 d’abril: Torrent de Son Gallard 9-17 h.

Sortida pràctica diumenge 26 d’abril: Torrent de na Móra 9 a 17h.

 

REQUISITS

 

– És imprescindible per poder fer el curs estar federat en modalitat B de l’any en curs. En el cas de no estar federat es tramitarà una assegurança temporal per a les pràctiques del curs.

– Tarifa per a federats: 130 €. No federats: 150 €

– No tenir cap impediment mèdic per realitzar l’activitat.

– Saber nedar.

– Estar en possessió del certificat del curs d’iniciació al descens de barrancs o tenir els coneixements segons contingut del curs iniciació al descens de barrancs. (Valoració de currículum esportiu).

Pot realitzar el pagament al compte de Colonya caixa Pollença IBAN ES87 2056 0007 8120 2179 1021., ha de posar el nom complet i DNI i portar el justificant el dia que comenci el curs.

 

MATERIAL QUE HA DE PORTAR L’ALUMNE

 

Sabata esportiu de goma amb protecció al turmell, roba esportiva i de recanvi, motxilla lleugera, menjar (tipus entrepà, barretes energètiques, fruits secs), 1’5L. d’aigua.

El preu inclou el material de cada participant (arnès, baga d’ancoratge, descensor, mosquetó HMS i casc), així com el material comú (motxilles, mosquetons i cordes).

Si tens material propi, pots usar-lo durant el curs, un tècnic de la EBAM el revisarà per comprovar que és adequat per fer el curs.

 

OBSERVACIONS

 

– No està inclòs el transport ni la manutenció.

– No està inclòs el lloguer de neoprè.

– En cas de no estar federat s’plica la tarifa per ano federats, per tal de tramitar una assegurança per l’activitat cal que el sol·licitant faci arribar a l’EBAM el nom complet i DNI.

 

– L’E.B.A.M. es reserva el dret de modificar o alterar aquest calendari, com el d’anul·lar qualsevol sortida pràctica per meteo adversa, lesió o qualsevol causa tècnica que el professor consideri.